Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2021 №2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 24 червня 2021 р. (протокол № 7)
doi.org/10.31073/istnauka202102

Зміст
Всесвітня історія
1 Деякі аспекти охорони пам’яток архітектури в контексті сучасного містобудування республіки Туркменістан

doi.org/10.31073/istnauka202102-01
Харковенко Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–12
Історія України
2 Репресований лікар Северин Данилевич (1921–1993): біографічний нарис за матеріалами архівно-кримінальної справи

doi.org/10.31073/istnauka202102-02
Галів М., Михаць Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 13–28
3 Володимир Листопад: життя і творчість в умовах радянської дійсності (1912 – 1985)

doi.org/10.31073/istnauka202102-03
Ільницький В., Бойчук А., Душний А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 29–44
Історія науки й техніки
4 Створення та розвиток астрономічної обсерваторії Харківського університету у 80-х та 90-х роках ХІХ ст.

doi.org/10.31073/istnauka202102-04
Балишев М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 45–72
5 Лідери дворянства Катеринославської губернії С.С. Деконський Та Е.К. Бродський – розробники основ племінного вдосконалення сільськогосподарських тварин

doi.org/10.31073/istnauka202102-05
Бородай І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 73–90
6 Науково-організаційні засади становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в імператорських Харківському і Київському університетах (початок ХІХ ст. – 1860-ті рр.)

doi.org/10.31073/istnauka202102-06
Голікова О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 91–127
7 Діяльність В. М. Сойфера в галузі металургії та ливарництва

doi.org/10.31073/istnauka202102-07
Журило Д., Жуменкова Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 128–138
8 Activity of academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR V. P. vasyliev in the context of development of entomologic researches of fruit crops in the second half of the 20th century

doi.org/10.31073/istnauka202102-08
Kovalenko N., Shabelnykova К.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 139–162
9 Збереження здоров’я дітей та молоді, охорона материнства засобами фізичної культури та євгеніки у науковій спадщині професора В.Я.Підгаєцького

doi.org/10.31073/istnauka202102-09
Миздренко О., Годун Н.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 139–153
10 Oskar von Miller's contribution to the formation of the German Museum of Outstanding Achievements in Natural Science and Technology

doi.org/10.31073/istnauka202102-10
Prysiazhniuk O.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 154–170
11 I. M. Yeremeiev’s activities at the Pushkin branch of the All-Russia Institute OF Plant Industry

doi.org/10.31073/istnauka202102-11
Safarians H.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 171–183
12 Щодо Правильності Написання Прізвища Відомого Конструктора І Винахідника Українського Походження Б. Г. Луцького

doi.org/10.31073/istnauka202102-12
Фірсов О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 184–200
13 Київський гідромеліоративний інститут в період нацистської окупації

doi.org/10.31073/istnauka202102-13
Цибульський В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 201–224
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
14 Бібліотеки світу: історія створення та сучасні інформаційні можливості (на прикладі Франції та Німеччини)

doi.org/10.31073/istnauka202102-14
Ситнікова А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 225–238
15 Організація архівної справи як дієвого галузевого інформаційного ресурсу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України

doi.org/10.31073/istnauka202102-15
Татарчук Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 239–249
Анонси, рецензії, події
16 Рецензія на монографію: Бондаренко О.В. Міста Наддніпрянської України за імперської доби (1785–1917 рр.): історіографічний дискурс: монографія. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. 364 с.


Ріжняк Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 250–255
17 Краєзнавчо-етнографічні видання про Південно-Західне Поділля. Рецензія на монографії: Юрійчук М., Ткаченко В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля: монографія. Київ: Видавець Олег Філюк, 2016. – 246 с., іл. та Заяць В., Заяць Г. Новосілка Костюкова – неопалима купина України: історико-краєзнавчий нарис. Чернівці: Друк Арт, 2019. 416 с. :іл.


Ткаченко О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 256–260
сайт создан компанией web студия