Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Створення та розвиток астрономічної обсерваторії Харківського університету у 80-х та 90-х роках ХІХ ст. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-04
Балишев М.
Сторінки: 45–72
Короткий огляд

У запропонованому дослідженні реконструйовано основні віхи, пройдені астрономічною обсерваторією Харківського університету у 80-ті та 90-ті роки ХІХ ст. у процесі її створення та становлення, як наукового закладу. Проаналізовано формування тематики та напрямів наукової роботи університетських астрономів, присвячених сейсмічним спостереженням за допомогою горизонтальних маятників Ребер-Пашвіца, дослідженням активності Сонця, астрометричним спостереженням на меридіанному колі Репсольда з метою складання каталогу зодіакальних зорь, вивченню місячних затемнень та метеорних потоків. Розглянуто участь університетських астрономів у створенні плану міста Харкова та його з’єднання із загальною мережею точних геометричних нівелювань Військово-топографічного відділу Головного Штабу.

Представлено динаміку поповнення інструментальної бази університетської обсерваторії, хронологію створення обсерваторського комплексу будівель на сучасному місці розташування НДІ астрономії ХНУ імені В. Н. Каразіна, висвітлено творчий доробок та персональний внесок у створення університетської обсерваторії професорів Г. В. Левицького та Л. О. Струве, астрономів-спостерігачів М. М. Євдокимова та Й. Й. Сикори.

Ретроінформаційні ресурси, які вперше були залучені до розгляду, дозволили визначити і конкретизувати послідовність етапів розвитку астрономічної науки у Харкові упродовж 1883–1899 рр., уточнити маловідомі факти обсерваторського буття.

Автором застосовано спеціальні методи дослідження (історико-біографічний, історико-хронологічний, ретроспективний та методи джерелознавчого аналізу), використання яких дозволило з’ясувати особливості функціонування університетської обсерваторії у визначений період.

Передбачається, що матеріали історико-наукового дослідження щодо створення та розвитку астрономічної обсерваторії Харківського університету періоду 1880-х–1890-х рр. будуть використані у науково-дослідній роботі, присвяченій історії астрономії у Харкові кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

Ключові слова
астрономічна обсерваторія Харківського університету, астрономія у Харкові, історія астрономії ХІХ ст., НДІ астрономії
Список використаних джерел та літератури
 1. Евдокимов Н. Н. Кафедра астрономии. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1908. С. 227–237.
 2. Левицкий Г. В. Астрономы и астрономические обсерватории Харьковского университета от 1808 по 1842 год. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1893. S. 1–75.
 3. Левицкий Г. В. Астрономы и астрономические обсерватории Харьковского университета от 1843 по 1879 год. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow, 1895. S. 1–55.
 4. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под. ред. проф. Ю. Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. 632 с.
 5. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет (1805–1955). Харьков: ХГУ имени А. М. Горького, 1955. 184 с.
 6. Александров Ю. В., Дудинов В. Н., Захожай В. А. Астрономия в Харьковском университете. Вісник астрономічної школи. 2002. Вип. 3. С. 5–25. doi: 10.18372/2411-6602.03.2005.
 7. Федоров П. Н. История астрометрии в обсерватории Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Вісник астрономічної школи. 2002. Вип. 3. С. 42–54. doi: 10.18372/2411-6602.03.2042.
 8. Документи поточного діловодства астрономічної обсерваторії Харківського університету (1882–1899). Архів Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 9. Кафедра общей и клиничкой патологии: от истоков к современности / Е. С. Проценко, М. И. Кириченко, Н. А. Ремнева, В. И. Падалко; под ред. В. Н. Савченко. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. 188 с.
 10. Сообщения и протоколы заседаний Математического общества при Императорском Харьковском университете, 1886 года. Кн. ІІ. Харьков: Университетская типография, 1887. С. 45–116.
 11. Левицкий Г. В. Письмо к редактору. Южный край. № 3452. 1891. 19 січня.
 12. Извлечение из протоколов заседаний. Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Том ІI. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1891. 305 с.
 13. Извлечение из протоколов заседаний. Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Том ІIІ. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1893. 300 с.
 14. Lewitzky G. Űber den personlichen Fehler bei Durchgangbeobachtungen. Astronomische Nachrichten. 1890. Vol. 124. No. 2959. S. 105–108.
 15. Lewitzky G. Schreiben von Herrn Prof G. Lewitzky in Charkow an den Herausgeber betrage die systematischen Fehler bei den Durchgangsbeobachtungen. Astronomische Nachrichten. 1890. Vol. 125. No. 2981. S. 75–76.
 16. Балышев М. А. Из истории Харьковской обсерватории: биографические очерки. 200 лет астрономии в Харьковском университете. Харьков: Харьковский национальный университет, 2008. С. 99–154.
 17. Балишев М. А. Астрономія в Харкові у роки громадянської війни періоду Української революції (1917–1921). Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2020. Т. 29. № 2. С. 110–118. doi: 10.15421/272027.
 18. Lewitzky G. Bebachtungen des Mercurdurchgangs 1891 Mai 9. Astronomische Nachrichten. 1891. Vol. 127. No. 3045. S. 347–350.
 19. Lewitzky G. Beobachtungen der totalen Mondfinnsterniss 1891 Mai 23. Astronomische Nachrichten. 1891. Vol. 128. No. 3055. S. 137–138.
 20. Извлечение из протоколов заседаний. Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Том IV. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1895. 297 с.
 21. Левицкий Г. В. Способ Гаусса для измерения фокусных расстояний линз. Сообщения Харьковского математического общества. Том. IІІ. Харьков: Типография и литография М.Зильберберга,1893. С. 273–289.
 22. Погребение А. Н. Эдельберга. Южный край. 1899. 27 вересня.
 23. Физический кабинет с лабораторией и магнито-метеорологическое отделение этого кабинета. Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1892 год. Записки Императорского Харьковского университета. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1893. Кн. 2. С. 153–157.
 24. Левицкий Г. В. Некоторые результаты наблюдений, произведенных на астрономической обсерватории Харьковского университета с маятниками Ребер-Пашвица. Сообщения Харьковского математического общества. Том. IV. Харьков: Типография и литография М. Зильберберга, 1895. С. 206–208.
 25. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1893. S. 1–75.
 26. Левицкий Г. В. Способ Гаусса для измерения фокусных расстояний линз. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1893. S. 23–39.
 27. Lewitzky G. V., Sykora I. I., Ewdokimow N. N. Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1893. S. 1–23.
 28. Сикора И. И. Эфемерида звездных пар для определения поправок часов по способу Цингера для 50° северной широты. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1893. 13 с.
 29. Балышев М. А. Людвиг Оттонович Струве. Заметки историка. Universitates. Наука и Просвещение. 2007. № 1. С. 34–43.
 30. Извлечение из протоколов заседаний. Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Том V. Харьков: Типография и Литография М. Зильберберга, 1897. 293 с.
 31. Sykora J. Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen (vom 1 October 1893 bis April 1894) auf der Universitatsssternwarte zu Charkow und Vertheilung derselben nach der Breite. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1895. S. 57–72.
 32. Sykora J. Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen (vom 1 April bis Januar 1895) auf der Universitatsssternwarte zu Charkow und Vertheilung derselben nach der Breite. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1895. 23 s.
 33. Ewdokimow N. Beobachtungen der Leoniden 1896 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 1897. Vol. 144. No. 3453. S. 333–334.
 34. Евдокимов Н. Н. Наблюдения Леонид. Известия Руcского астрономического общества. СПб., 1898. Т. VII. № 7–9. С. 28–29.
 35. Струве Л. О. Соединение Харькова с русской нивелирной сетью посредством точной нивелировки в 1895 и в 1899 годах. Журнал Министерства Путей Сообщения. Кн. IX. 1902. С. 34–71.
 36. Архівно-кримінальна справа на М. Й. Сикору (1933). Державний архів Харківської області. Ф.Р–6452. Оп.5. Спр.764. 37 арк.
 37. Lewitzky G. V. Ergebnisse der auf der Charkower Universitatssternwarte mit den v. Rebeur'schen Horizontalpendeln angestellten Beobachtungen. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1897. S. 1–63.
 38. Сикора И. И. Об изменении диаметра Солнца в зависимости от явлений, наблюдаемых на его поверхности. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1897. 8 s.
 39. Sykora J. Beobachtung von Sonnenflecken und Protubeantzen in den Jahre № 1895 und 1896 und Verteilung derselben nach Breite und Lange. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1897. 43 s.
 40. Struve L. Beobachtung der Mondfinsternisse 1898 Juli 3 auf der Universitatssternwarte zu Charkow. Astronomische Nachrichten. 1898. Vol. 147. No. 3524. S. 323–328.
 41. Балишев М. А. Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877–1942): Наукова біографія. Наука та наукознавство. 2020. № 3. С. 92–115.
 42. Jewdokimow N. Beobachtung eines Meteors 1898 Aug. 9. Astronomische Nachrichten.1899. Vol. 149. No. 3576. S. 415–416.
 43. Struve L. Ergebnisse der auf der Charkower Universitatssternwarte mit den v. Rebenr'schen Horizontalpendeln angestellten Beobachtungen. I Seismische Erscheinunge № 1894 Oct. 16 – 1896 Dec. 31. Записки Императорского Харьковского Университета. Харьков: Типография и литография М. Зильберберга, 1898. Кн. 3. С. 44–50.
 44. Struve L. O., Jewdokimow N. N. Annales de l'Observatoire astronomique de l'Université imperiale de Kharkow. Vol.1. Kharkow: M. Silberberg, 1904. 74 p.
 45. Jewdokimow N. Beobachtungen der Bieliden 1899 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 1900. Vol. 151. No. 3623. S. 377–378.
References
 1. Evdokimov, N. N. (1908). Kafedra astronomii [Department of Astronomy]. In: Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905). Kharkov: Adolphe Darre Printing House, 227–237 [in Russian].
 2. Levitsky, G. V. (1893). Astronomy i astronomicheskie observatorii Khar`kovskogo universiteta ot 1808 po 1842 god [Astronomers and astronomical observatories of Kharkov University from 1808 to 1842]. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1–75 [in Russian].
 3. Levitsky, G. V. (1895). Astronomy i astronomicheskie observatorii Khar`kovskogo universiteta ot 1843 po 1879 god [Astronomers and astronomical observatories of Kharkov University from 1843 to 1879]. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1–55 [in Russian].
 4. Shkuratov, Y. G. (Ed.). (2008). 200 let astronomii v Harkovskom universitete [200 years of astronomy at Kharkiv University]. Kharkiv: Kharkiv National University, 632 p. [in Russian].
 5. Slastenov, A. I. (1955). Astronomiya v Khar`kovskom universitete za 150 let (1805–1955). [Astronomy at Kharkov University for 150 years (1805–1955)]. Kharkiv: A. M. Gorky Kharkiv State University, 184 p. [in Russian].
 6. Aleksandrov, Y. V., Dudinov, V. N., Zakhozhay, V. A. (2002). Astronomiya v Harkovskom universitete [Astronomy in Kharkov University (on the bicentenary of Kharkov University)]. Astronomical School’s Report. 3 (2). 5–25. doi: 10.18372/2411-6602.03.2005 [in Russian].
 7. Fedorov, P. N. (2002). Istoriya astrometrii v observatorii Khar`kovskogo naczional`nogo universiteta imeni V. N. Karazina [History of astrometry in the observatory of the V. N. Karazin Kharkiv National University]. Astronomical School’s Report. 3 (2). 42–54. doi: 10.18372/2411-6602.03.2042 [in Russian].
 8. Dokumenty potochnogo dilovodstva astronomichnoyi observatoriyi Kharkivs`kogo universitetu (1882–1899) [Documents of current records of the astronomical observatory of the Kharkiv University] (1882–1899). Archive of the Institute of Astronomy V. N. Karazin Kharkiv National University [in Russian].
 9. Savchenko, V. N. (Ed.). (2016). Kafedra obshhej i klinichkoj patologii: ot istokov k sovremennosti [Department of General and Clinical Pathology: from the Origins to the Present]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 188 p. [in Russian].
 10. Soobshheniya i protokoly zasedanij Matematicheskogo obshhestva pri Imperatorskom Khar`kovskom universitete, 1886 [Messages and minutes of meetings of the Mathematical Society at the Imperial Kharkov University, 1886]. Part II. Kharkov: University Printing House, 1887, 45–116 [in Russian].
 11. Levitsky, G. V. (1891). Pis`mo k redaktoru [Letter to the Editor]. South region. January, 19 (3452) [in Russian].
 12. Izvlechenie iz protokolov zasedanij (1891). [Extract from the minutes of the meetings]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume II. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, 305 p. [in Russian].
 13. Izvlechenie iz protokolov zasedanij (1893). [Extract from the minutes of the meetings]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume III. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, 300 p. [in Russian].
 14. Lewitzky, G. (1890). Űber den personlichen Fehler bei Durchgangbeobachtungen. Astronomische Nachrichten. 124 (2959). 105–108.
 15. Lewitzky, G. (1890). Schreiben von Herrn Prof G. Lewitzky in Charkow an den Herausgeber betrage die systematischen Fehler bei den Durchgangsbeobachtungen. Astronomische Nachrichten. 125 (2981). 75–76.
 16. Balyshev, M. A. (2008). Iz istorii Kharkovskoy observatorii: biograficheskie ocherki [To the history of the Kharkiv Observatory: biographical researches]. 200 let astronomii v Kharkovskom universitete [200 years of astronomy in Kharkiv University]. Kharkiv: Kharkiv National University, 632 [In Russian].
 17. Balyshev, M. A. (2020). Astronomiya v Kharkovi u roki gromadyanskoyi vijni periodu Ukrayins`koyi revolyucziyi (1917–1921) [Astronomy in Kharkiv during the Civil War period of the Ukrainian revolution (1917–1921)]. Studies in History and Philosophy of Science and Technology, 29 (2). 110–118. doi: 10.15421/272027 [In Ukrainian].
 18. Lewitzky, G. (1891). Bebachtungen des Mercurdurchgangs 1891 Mai 9. Astronomische Nachrichten. 127 (3045). 347–350.
 19. Lewitzky, G. (1891). Beobachtungen der totalen Mondfinnsterniss 1891 Mai 23. Astronomische Nachrichten. 128 (3055). 137–138.
 20. Izvlechenie iz protokolov zasedanij (1895). [Extract from the minutes of the meetings]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume IV. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, 297 p. [in Russian].
 21. Levitsky, G. V. (1893). Sposob Gaussa dlya izmereniya fokusnykh rasstoyanij linz [Gauss method for measuring the focal lengths of lenses]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume III. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, p. 273–289 [in Russian].
 22. Pogrebenie A. N. Edel`berga [Burial of A. N. Edelberg]. South region. September, 27 [in Russian].
 23. Fizicheskij kabinet s laboratoriej i magnito-meteorologicheskoe otdelenie etogo kabineta. Otchet o sostoyanii i deyatel`nosti Imperatorskogo Kharkovskogo universiteta za 1892 god (1893). [Physical office with laboratory and magneto-meteorological department. Report on the state and activities of the Imperial Kharkov University for 1892]. Notes of the Imperial Kharkov University. Book II. Kharkov: Printing house of Adolphe Darre, p. 153–157 [in Russian].
 24. Levitsky, G. V. (1895). Nekotorye rezul`taty nablyudenij, proizvedennykh na astronomicheskoj observatorii Khar`kovskogo universiteta s mayatnikami Reber-Pashvicza [Some results of observations made at the astronomical observatory of Kharkov University with Reber-Pashvits pendulums]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume IV. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, p. 206–208 [in Russian].
 25. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1893, 1–75.
 26. Levitsky, G. V. (1893). Sposob Gaussa dlya izmereniya fokusnykh rasstoyanij linz [Gauss method for measuring the focal lengths of lenses]. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 23–39 [in Russian].
 27. Lewitzky, G. V., Sykora, I. I., Ewdokimow, N. N. (1893). Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 1–2. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1–23.
 28. Sikora, I. I. (1893). Efemerida zvezdnykh par dlya opredeleniya popravok chasov po sposobu Czingera dlya 50° severnoj shiroty [Ephemeris of stellar pairs to determine clock corrections by the Zinger method for 50° north latitude]. Kharkov: Printing house of Adolphe Darre, 13 p. [in Russian].
 29. Balyshev, M. A. (2007). Lyudvig Ottonovich Struve. Zametki istorika [Ludwig Ottonovich Struve. Historian Notes]. Universitates. Science and Education. 1. 34–43 [in Russian].
 30. Izvlechenie iz protokolov zasedanij (1897). [Extract from the minutes of the meetings]. Communications of the Kharkov Mathematical Society. Second series. Volume V. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, 293 p. [in Russian].
 31. Sykora, J. (1895). Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen (vom 1 October 1893 bis April 1894) auf der Universitatsssternwarte zu Charkow und Vertheilung derselben nach der Breite. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow: Druk von M. Silberberg, 57–72.
 32. Sykora, J.(1895). Beobachtungen von Sonnenflecken und Protuberanzen (vom 1 April bis Januar 1895) auf der Universitatsssternwarte zu Charkow und Vertheilung derselben nach der Breite. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 3. Charkow: Druk von M. Silberberg, 23 s.
 33. Ewdokimow, N. (1897). Beobachtungen der Leoniden 1896 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 144 (3453). 333–334.
 34. Evdokimov, N. N. (1898). Nablyudeniya Leonid [Observations of Leonid]. News of the Russian Astronomical Society. VII (7–9). 28–29 [in Russian].
 35. Struve, L. O. (1902). Soedinenie Khar`kova s russkoj nivelirnoj set`yu posredstvom tochnoj nivelirovki v 1895 i v 1899 godakh [Connection of Kharkov with the Russian leveling network by means of precise leveling in 1895 and 1899]. Journal of the Ministry of Ways of Communication. Book IX, 34–71[in Russian].
 36. Arhìvno-krimìnalʹna sprava na M. J. Sikory [Archive-criminal case of M. J. Sikora] (1933). State Archive of the Kharkiv Region. F. r–6452. In. 5. C. 764. 37 p. [in Russian].
 37. Lewitzky, G. V. (1897). Ergebnisse der auf der Charkower Universitatssternwarte mit den v. Rebeur'schen Horizontalpendeln angestellten Beobachtungen. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 1–63.
 38. Sikora, I. I. (1897). Ob izmenenii diametra Solncza v zavisimosti ot yavlenij, nablyudaemykh na ego poverkhnosti [On the change in the diameter of the Sun depending on the phenomena observed on its surface]. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 8 s. [in Russian].
 39. Sykora, J. (1897). Beobachtung von Sonnenflecken und Protubeantzen in den Jahre № 1895 und 1896 und Verteilung derselben nach Breite und Lange. Publication der Charkower Universitäts Sternwarte. Heft 4. Charkow: Druk von M. Silberberg, 43 s.
 40. Struve, L. (1898). Beobachtung der Mondfinsternisse 1898 Juli 3 auf der Universitatssternwarte zu Charkow. Astronomische Nachrichten. 147 (3524). 323–328.
 41. Balyshev, М. А. (2020). Ukrayins`kyj astronom-teoretyk profesor Oleksij Ivanovych Razdol`skyj (1877–1942): Naukova biografiya [Professor Oleksiy Ivanovich Razdolsky (1877–1942), a Ukrainian theoretical astronomer: scientific biography]. Nauka ta naukoznavstvo. 3. 92–115. doi: 10.15407/sofs2020.03.092 [in Ukrainian].
 42. Jewdokimow, N. (1899). Beobachtung eines Meteors 1898 Aug. 9. Astronomische Nachrichten. 149 (3576). 415–416.
 43. Struve, L. (1898). Ergebnisse der auf der Charkower Universitatssternwarte mit den v. Rebenr'schen Horizontalpendeln angestellten Beobachtungen. I Seismische Erscheinunge № 1894 Oct. 16 – 1896 Dec. 31. Notes of the Imperial Kharkov University. Book III. Kharkov: M. Silberberg Printing House and Lithograph, p. 44–50.
 44. Struve, L. O., Jewdokimow, N. N. (1904). Annales de l'Observatoire astronomique de l'Université imperiale de Kharkow. Volume 1. Kharkow: M. Silberberg, 74 p.
 45. Jewdokimow, N. (1900). Beobachtungen der Bieliden 1899 in Charkow. Astronomische Nachrichten. 151 (3623). 377–378.
сайт создан компанией web студия