Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Київський гідромеліоративний інститут в період нацистської окупації повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-13
Цибульський В.
Сторінки: 201–224
Короткий огляд

Cтаття присвячена історії Київського гідромеліоративного інституту в період німецько-нацистської окупації. Джерельною базою дослідження послуговують, в першу чергу, документи Державних архівів Київської і Рівненської областей. Вони повністю спростовують твердження радянських істориків про евакуацію навчального закладу до Алма-Ати. Адже в Києві залишилась переважна більшість викладачів і багато студентів. Фактично не постраждала і матеріально-технічна база. Це дало змогу відновити спочатку наукову діяльність, коли викладачі працювали над виконанням тем, затверджених представниками Генералкомісаріату. На початку березня 1942 р. розпочалось навчання студентів ІV-V курсів, а влітку відбулась вступна кампанія, внаслідок якої було зараховано на перший курс понад 200 чоловік. З 1-го вересня розпочались заняття на усіх курсах. Студенти отримали документи, які захищали їх від вивезення до Німеччини, а також давали можливість отримати продовольчі картки. Студенти старших курсів завершили теоретичний курс навчання, пройшли виробничу практику, отримали теми дипломних проектів, а після підготовки успішно захистили їх в травні – червні 1943 р.

Автор проаналізував кількісний і якісний склад викладачів інституту. Якщо в листопаді 1941 р. їх було 40 чол., то в липні наступного року – 79 чол., а після об’єднання з інститутом гідрології в травні 1943 р. – 83 чол. Серед викладачів були відомі вчені: Георгій Де-Метц (вперше в Україні ще в 1929 р. надрукував українською мовою “Загальну методику викладання фізики”), Олександр Кореняко (співавтор першого в Україні підручника з теорії машин і механізмів), Петро Соколов (відомий спеціаліст в галузі просторових матриць), Микола Тюленєв (фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні), Борис Янкович (організатор першого в Києві рентгенодіагностичного кабінету при хірургічній клініці проф. Волковича).

У лютому 1943 року навчання студентів (за винятком ІV і V курсів) припинилося, оскільки один з німецьких військових підрозділів зайняв більшу частину приміщень інституту. Керівництво інституту планувало відновити навчання у березні 1943 р., але цього не сталося. Головними причинами були військові поразки Німеччини та її союзників під Сталінградом та на Курській дузі, а пізніше їх відступ з Києва.

Ключові слова
евакуація, Генералкомісаріат, Київський гідромеліоративний інститут, виробнича практика, Яків Сніцар, дослідна станція
Список використаних джерел та літератури
 1. Вергунов В.А. Національному університету водного господарства та природокористування – 95 років: момент істини в контексті становлення розвитку вітчизняної науково-освітньої меліоративної справи. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип.34. Рівне, 2009. С.6-36; Його ж. Відкриття Київського середнього сільськогосподарського гідротехнічного училища у 1915 році – початок 100-літньої історії НУВГП. З історії університетської освіти в Україні:100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування: монографія /За ред. В.М.Грома, В.І.Цибульського. Рівне: НУВГП, 2015. С.6-37
 2. Філіпович Є.О. Дослідження початкового періоду історії та становлення Національного університету водного господарства та природокористування Вісник НУВГП. 2007. №3(39). Ч.2. С.462-472; Єва Філіпович, Юрій Філіпович. Дослідження початкового періоду історії Національного університету водного господарства та природокористування (київська та одеська гілки). З історії університетської освіти в Україні… С.38-54
 3. Цибульський В.І., Гром В.М. Штрихи до портретів засновників Київського сільськогосподарського гідротехнічного училища (Б.П.Жерве, В.В.Фармаковський, П.Н. Ришков). З історії університетської освіти в Україні… C.55-62
 4. Філіпович Є.О. Хроніки Київського інженерно-меліоративного інституту 1930 року. Т.І. Рівне:НУВГП, 2013. 165с.; Її ж. Хроніки Київського інженерно-меліоративного інституту 1931 року. Т.ІІ. Рівне:НУВГП, 2013. 165с.
 5. Вергунов В.А. Член-кореспондент АН УРСР М.О.Тюленєв (1889-1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження). Рівне: НУВГП, 2019. 123с.; Його ж. Культура боліт та луківництва в українському Поліссі: професор Олексій Степанович Шкабара (1886-1959). Вінниця: Твори, 2020. 88с.
 6. Цибульський В.І., Гром В.М. Київський гідромеліоративний інститут в період нацистської окупації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії”. Рівне: РІКУП НАНУ, 2018. С.61-65.
 7. Гончаренко І. Вступна кампанія до професійних закладів освіти в умовах німецької окупаційної політики (1941-1942 рр.) на території Райхскомісаріату “Україна”. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип.36. Переяслав-Хмельницький. 2015. С.79-84.
 8. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). Ф.Р-1118. Оп.8. Спр.47. Арк.24.
 9. Йосип Железняк. Лист від 10.03.1965 Фонд музею історії НУВГП. С.32
 10. Історія Національної академії наук України (1941-1945): Ч.1. Документи і матеріали /Редкол. О.С.Онищенко (відп. ред.) та ін. Київ, 2007. С.59
 11. Там само. Ч.2. К.,2008. С.195.
 12. Особові архівні фонди вчених НАН України в інституті архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: путівник. Київ, 2017. С.435. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/r-0002139 (дата звернення: 17.12.2020).
 13. Хільчевський В.К.,Соколов В.В., Куций А.В., Куций С.А. До 120- річчя вченого-гідролога А.В.Огієвського (деякі архівні дослідження). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2014. Т.2(33). С.107.
 14. Державний архів Київської області (далі – ДАКО). Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.17. Арк.60.
 15. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.9. Арк.1-2.
 16. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.16. Арк.49.
 17. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.12. Арк.2.
 18. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.6. Арк.2-6, 9.
 19. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.34. Арк.18.
 20. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.19. Арк.8.
 21. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.33. Арк.87.
 22. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.26. Арк.42.
 23. ДАРО. Ф.Р-1118. Оп.8. Спр.4. Арк.35.
 24. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.28. Арк.65.
 25. ДАРО. Ф.Р-1118. Оп.8. Спр.4. Арк.36-37.
 26. Саганський В. Їдьмо на студії до Києва. Волинь. 25 січня 1942 р.
 27. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.3. Арк.5-8; Спр.4. Арк.20; Спр.5. Арк.12-13.
 28. Гончаренко І. Вступна кампанія до професійних закладів освіти в умовах німецької окупаційної політики (1941-1942 рр.) на території Райхскомісаріату “Україна”. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип.36. Переяслав-Хмельницький. 2015. С.81-82.
 29. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.17. Арк.60; Спр.25. Арк.14,33.
 30. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.16. Арк.72; Спр.24. Арк.83.
 31. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.25. Арк.33.
 32. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.25. Арк.14.
 33. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.29. Арк.1-5.
 34. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.19. Арк.40, 43, 52-54; Спр.20. Арк.20, 30, 36, 42, 49, 59.
 35. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.34. Арк.11-14,20.
 36. Довгорук Ю.О. Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941-1943 рр.). Історія науки і біографістика. 2018. №2. С.139-148. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/index.html (дата звернення: 21.12.2020); Комликова Г.І. Окупаційний період в історії сільськогосподарської дослідної справи на Сумщині. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2271(дата звернення: 21.12.2020).
 37. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.11. Арк.5.
 38. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.19. Арк.21; Спр.32.Арк.5.
 39. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.17. Арк.60.
 40. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.16. Арк.52, 59.
 41. ДАКО. Ф.Р-2384. Оп.1. Спр.9. Арк.1-2.
 42. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.28. Арк.9.
 43. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – TsDAVO України). Ф. КМФ-8. Оп. 2. Спр. 157. Арк.199.
 44. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.17. Арк.133; Спр.30. Арк.73,76,81.
 45. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.7. Арк.19.
 46. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.17. Арк.22
 47. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.24. Арк.64,114.
 48. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.34. Арк.26.
 49. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.24. Арк.50.
 50. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.36. Арк.1.
 51. Гінда В. Освітня політика нацистів в Райхскомісаріаті “Україна”. Сторінки воєнної історії України. 2012. №15. С.66
 52. Потильчак О. Нацистська політика у сфері підготовки спеціалістів із середньою та вищою спеціальною освітою в Україні (1942-1944 рр.). Архіви окупації 1941-1944 [Упорядник Н.Маковська]. Київ, 2006. С.786.
 53. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.16. Арк.87.
 54. Киев. Энциклопедический справочник (Под. ред. А.В.Кудрицкого). Изд-е 2. Киев:Главная редакция украинской советской энциклопедии, 1986. С.21; URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення-Києва. (дата звернення: 24.12.2020).
 55. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.34. Арк.4-5.
 56. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.34. Арк.29.
 57. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.16. Арк.79.
 58. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.24. Арк.75.
 59. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.16. Арк.61.
 60. Калініна А., Луговський О. Київський будинок учених: роки випробовувань. Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941-1943) Вісник НАН України. 2010. №2. С.36-44. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27199. (дата звернення: 23.12.2020).
 61. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.44. Арк.2.
 62. Калініна А., Луговський О. Назв. праця. С.40.
 63. Там само. С.38.
 64. Там само. С.40,43.
 65. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.26. Арк.36.
 66. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.35. Арк.1.
 67. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп.2. Спр.30. Арк.51.
References
 1. Verhunov V.A. (2009) Natsionalnomu universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia – 95 rokiv: moment istyny v konteksti stanovlennia rozvytku vitchyznianoi naukovo-osvitnoi melioratyvnoi spravy [95th anniversary of the National University of Water and Environmental Engineering: a moment of truth in the context of the formation of the development of domestic scientific and educational land reclamation]. Hidromelioratsiia ta hidrotekhnichne budivnytstvo: mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk [Hydromelioration and hydraulic engineering construction: interdepartmental scientific and technical collection], i.34. Rivne. pp.6-36; Verhunov V.A. (2015) Vidkryttia Kyivskoho serednoho silskohospodarskoho hidrotekhnichnoho uchylyshcha u 1915 rotsi – pochatok 100-litnoi istorii NUVHP [The opening of the Kyiv Secondary Agricultural Hydraulic School in 1915 is the beginning of the 100-year history of NUWEE]. Z istorii universytetskoi osvity v Ukraini:100-richchia Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia: monohrafiia [From the history of university education in Ukraine: the 100th anniversary of the National University of Water and Environmental Engineering: a monograph]. V.M.Hrom, V.I.Tsybulskyi eds. Rivne. NUWEE. pp.6-37. [in Ukrainian].
 2. Filipovych Ye.O. (2007) Doslidzhennia pochatkovoho periodu istorii ta stanovlennia Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia [Research of the initial period of history and formation of the National University of Water and Environmental Engineering], Bulletin of NUWEE, 3(39). p.2. pp.462-472; Yeva Filipovych, Yurii Filipovych. Doslidzhennia pochatkovoho periodu istorii (kyivska ta odeska hilky) [Research of the initial period of history of the National University of Water and Environmental Engineering (Kyiv and Odessa branches)] Z istorii universytetskoi osvity v Ukraini [From the history of university education in Ukraine] pp.38-54. [in Ukrainian].
 3. Valerii Tsybulskyi, Viktor Hrom. Shtrykhy do portretiv zasnovnykiv Kyivskoho silskohospodarskoho hidrotekhnichnoho uchylyshcha [Touches to the portraits of the founders of the Kyiv Agricultural Hydraulic School] (B.P.Zherve, V.V.Farmakovskyi, P.N. Ryshkov), Z istorii universytetskoi osvity v Ukraini [From the history of university education in Ukraine] pp.55-62. [in Ukrainian].
 4. Filipovych Ye.O. (2013) Khroniky Kyivskoho inzhenerno-melioratyvnoho instytutu 1930 roku [Chronicles of the Kyiv Engineering and Reclamation Institute in 1930]. vol.І. Rivne. NUWEE. 165p.; Filipovych Ye.O. Khroniky Kyivskoho inzhenerno-melioratyvnoho instytutu 1931 roku [Chronicles of the Kyiv Engineering and Reclamation Institute in 1931]. vol.ІІ. Rivne. NUWEE. 165p. [in Ukrainian].
 5. Verhunov V.A. (2019) Chlen-korespondent AN URSR M.O.Tiuleniev (1889-1969) – vchenyi, pedahoh ta fundator silskohospodarskoi melioratyvnoi doslidnoi spravy v Ukraini (do 130-richchia vid dnia narodzhennia) [Corresponding Member of the Academy of Sciences of the USSR MO Tyulenev (1889-1969) - scientist, teacher and founder of agricultural reclamation research in Ukraine (to the 130th anniversary of his birth)]. Rivne: NUWEE,. 123p.; Verhunov V.A. (2020) Kultura bolit ta lukivnytstva v ukrainskomu Polissi: profesor Oleksii Stepanovych Shkabara (1886-1959) [The culture of swamps and meadows in the Ukrainian Polissya: Professor Oleksiy Stepanovych Shkabara (1886-1959)]. Vinnytsia: Works. 88p. [in Ukrainian].
 6. Tsybulskyi V.I., Hrom V.M. (2018) Kyivskyi hidromelioratyvnyi instytut v period natsystskoi okupatsii [Kyiv Hydromelioration Institute during the Nazi occupation]. Materialy UIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konfurentsii “Suchasni problemy humanitarystyky: svitohliadni poshuky, komunikatyvni ta pedahohichni stratehii” [Proceedings of the VIII All-Ukrainian scientific-practical conference "Modern problems of the humanities: worldview research, communicative and pedagogical strategies"]. Rivne: Rivne Institute of the Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine. p.61-65. [in Ukrainian].
 7. Honcharenko I. (2015) Vstupna kampaniia do profesiinykh zakladiv osvity v umovakh nimetskoi okupatsiinoi polityky (1941-1942 rr.) na terytorii Raikhskomisariatu “Ukraina” [Admission campaign to professional educational institutions under the German occupation policy (1941-1942) on the territory of the Reichskommissariat Ukraine]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei [Scientific notes on Ukrainian history: Collection of scientific articles] is.36. Pereiaslav-Khmelnytskyi. p.79-84. [in Ukrainian].
 8. Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti [State Archives of Rivne Region (hereinafter DARO)]. f. R-1188. l.8. c.47. sh.24. [in Ukrainian].
 9. Yosyp Zhelezniak. Letter dated March 10, 1965. NUWEE History Museum Foundation. p.32. [in Ukrainian].
 10. (2007) Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (1941-1945): Ch.1. Dokumenty i materialy [History of the National Academy of Sciences of Ukraine (1941-1945): Part 1. Documents and materials]. Ed. board O.S.Onyshchenko (Ed-in-Ch.) et al. Kyiv. p.59. [in Ukrainian].
 11. Ibid. p.2. K.,2008. p.195. [in Ukrainian].
 12. (2017) Osobovi arkhivni fondy vchenykh NAN Ukrainy v instytuti arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I.Vernadskoho: putivnyk [Personal archival funds of scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine at the Institute of Archival Studies of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky. Guide] Kyiv. p.435. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/r-0002139 date of request: 17.12.2020). [in Ukrainian].
 13. Khilchevskyi V.K., Sokolov V.V., Kutsyi A.V., Kutsyi S.A. (2014) Do 120- richchia vchenoho-hidroloha A.V.Ohiievskoho (deiaki arkhivni doslidzhennia) [To the 120th anniversary of hydrologist A.V. Ogievsky (some archival research)] Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology]. vol.2(33). p.107. [in Ukrainian].
 14. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti [State Archives of Kyiv Region (hereinafter DAKO)]. f. R-2384. l.1. c.17. sh.60. [in Ukrainian].
 15. DAKO. f. R-2384. l.1. c.9. sh.1-2. [in Ukrainian].
 16. DAKO. f. R-2384. l.1. c.16. sh.49. [in Ukrainian].
 17. DAKO. f. R-2384. l.1. c.12. sh.2. [in Ukrainian].
 18. DAKO. f. R-2384. l.1. c.6. sh.2-6, 9. [in Ukrainian].
 19. DAKO. f. R-2384. l.1. c.34. sh.18. [in Ukrainian].
 20. DAKO. f. R-2384. l.1. c.19. sh.8. [in Ukrainian].
 21. DAKO. f. R-2384. l.1. c.33. sh.87. [in Ukrainian].
 22. DAKO. f. R-2384. l.1. c.26. sh.42. [in Ukrainian].
 23. ДАРО. f. R-1118. l.8. c.4. sh.35. [in Ukrainian].
 24. DAKO. f. R-2384. l.1. c.28. sh.65. [in Ukrainian].
 25. ДАРО. f. R-1118. l.8. c.4. sh.36-37. [in Ukrainian].
 26. Sahanskyi V. Yidmo na studii do Kyieva [Come to the Kyiv studio]. Volyn. January 25, 1942. [in Ukrainian].
 27. DAKO. f. R-2384. l.1. c.3. sh.5-8; c.4. sh.20; c.5. sh.12-13. [in Ukrainian].
 28. Honcharenko I. (2015) Vstupna kampaniia do profesiinykh zakladiv osvity v umovakh nimetskoi okupatsiinoi polityky (1941-1942 rr.) na terytorii Raikhskomisariatu “Ukraina” [Admission campaign to professional educational institutions under the German occupation policy (1941-1942) on the territory of the Reichskommissariat Ukraine]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei [Scientific notes on Ukrainian history: Collection of scientific articles] is.36. Pereiaslav-Khmelnytskyi. p.81-82. [in Ukrainian].
 29. DAKO. f. R-2384. l.1. c.17. sh.60; c.25. sh.14, 33. [in Ukrainian].
 30. DAKO. f. R-2384. l.1. c.16. sh.72; c.24. sh.83. [in Ukrainian].
 31. DAKO. f. R-2384. l.1. c.25. sh.33. [in Ukrainian].
 32. DAKO. f. R-2384. l.1. c.25. sh.14. [in Ukrainian].
 33. DAKO. f. R-2384. l.1. c.29. sh.1-5. [in Ukrainian].
 34. DAKO. f. R-2384. l.1. c.19. sh.40, 43, 52-54; c.20. sh.20, 30, 36, 42, 49, 59. [in Ukrainian].
 35. DAKO. f. R-2384. l.1. c.34. sh.11-14, 20. [in Ukrainian].
 36. Dovhoruk Yu.O. (2018) Supiiska doslidna melioratyvna bolotna stantsiia v period nimetsko-fashystskoi okupatsii URSR (1941-1943 rr.) [Supia experimental reclamation marsh station during the Nazi occupation of the USSR (1941-1943)]. Istoriia nauky i biohrafistyka [History of science and biography] 2. p.139-148. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/index.html (date of request: 21.12.2020); Komlykova H.I. Okupatsiinyi period v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy na Sumshchyni [Occupation period in the history of agricultural research in Sumy region]. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2271 (date of request: 21.12.2020). [in Ukrainian].
 37. DAKO. f. R-2384. l.1. c.11. sh.5. [in Ukrainian].
 38. DAKO. f. R-2384. l.1. c.19. sh.21; c.32.sh.5. [in Ukrainian].
 39. DAKO. f. R-2384. l.1. c.17. sh.60. [in Ukrainian].
 40. DAKO. f. R-2384. l.1. c.16. sh.52, 59. [in Ukrainian].
 41. DAKO. f. R-2384. l.1. c.9. sh.1-2. [in Ukrainian].
 42. DAKO. f. R-2412. l.2. c.28. sh.9. [in Ukrainian].
 43. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (hereinafter - TsDAVO of Ukraine)] f. KMF-8. l. 2. c. 157. sh.199. [in Ukrainian].
 44. DAKO. f. R-2412. l.2. c.17. sh.133; c.30. sh.73,76,81. [in Ukrainian].
 45. DAKO. f. R-2412. l.2. c.7. sh.19. [in Ukrainian].
 46. DAKO. f. R-2412. l.2. c.17. sh.22. [in Ukrainian].
 47. DAKO. f. R-2412. l.2. c.24. sh.64,114. [in Ukrainian].
 48. DAKO. f. R-2412. l.2. c.34. sh.26. [in Ukrainian].
 49. DAKO. f. R-2412. l.2. c.24. sh.50. [in Ukrainian].
 50. DAKO. f. R-2412. l.2. c.36. sh.1. [in Ukrainian].
 51. Hinda V. (2012) Osvitnia polityka natsystiv v Raikhskomisariati “Ukraina” [Educational policy of the Nazis in the Reichskommissariat Ukraine]. Storinky voiennoi istorii Ukrainy [Pages of military history of Ukraine] 15. p.66. [in Ukrainian].
 52. Potylchak O. (2006) Natsystska polityka u sferi pidhotovky spetsialistiv iz serednoiu ta vyshchoiu spetsialnoiu osvitoiu v Ukraini (1942-1944 rr.) [Nazi policy in the field of training specialists having post-secondary education in Ukraine]. Occupation archives of 1941-1944. Drafted by N.Makovska. Kyiv. p.786. [in Ukrainian].
 53. DAKO. f. R-2412. l.2. c.16. sh.87. [in Ukrainian].
 54. Kiev. Entsyklopedycheskyi spravochnyk (Pod. red. A.V.Kudrytskoho) [Kyiv. Encyclopedic reference book (Edited by A.V. Kudritsky)]. ed. 2. Kyiv. Main editorial board of the Ukrainian Soviet encyclopedia, 1986. p.21; URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення-Києва. (date of request: 24.12.2020) . [in Russian].
 55. DAKO. f. R-2412. l.2. c.34. sh.4-5. [in Ukrainian].
 56. DAKO. f. R-2412. l.2. c.34. sh.29. [in Ukrainian].
 57. DAKO. f. R-2412. l.2. c.16. sh.79. [in Ukrainian].
 58. DAKO. f. R-2412. l.2. c.24. sh.75. [in Ukrainian].
 59. DAKO. f. R-2412. l.2. c.16. sh.61. [in Ukrainian].
 60. Kalinina A., Luhovskyi O. (2010) Kyivskyi budynok uchenykh: roky vyprobuvan. Yak vyzhyvaly ukrainski naukovtsi pid chas natsystskoi okupatsii (1941-1943) [Kyiv center for science: years of trials. How Ukrainian Scholars Survived During the Nazi Occupation (1941-1943)]. Bulletin of the NAS of Ukraine. 2. p.36-44. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27199. (date of request: 23.12.2020) . [in Ukrainian].
 61. DAKO. f. R-2412. l.2. c.44. sh.2. [in Ukrainian].
 62. Kalinina A., Luhovskyi O. Stated work. p.40. [in Ukrainian].
 63. Ibid. p.38. [in Ukrainian].
 64. Ibid. p.40, 43. [in Ukrainian].
 65. DAKO. f. R-2412. l.2. c.26. sh.36. [in Ukrainian].
 66. DAKO. f. R-2412. l.2. c.35. sh.1. [in Ukrainian].
 67. DAKO. f. R-2412. l.2. c.30. sh.51. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия