Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2021 №3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 30 вересня 2021 р. (протокол № 10)
doi.org/10.31073/istnauka202103

Зміст
Загальні питання теорії і методології історичної науки
1 Становлення наукового виміру землецентризму як соціокультурного концепту історичного розвитку українського суспільства

doi.org/10.31073/istnauka202103-01
Базів В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–15
Всесвітня історія
2 Розвиток пам’яткоохоронної галузі України в контексті системи охорони пам’яток культурної спадщини в Європі

doi.org/10.31073/istnauka202103-02
Харковенко Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 16–29
Історія України
3 Репресований ректор Станіславської духовної семінарії Авксентій Бойчук (1888 – 1971): за матеріалами архівно-кримінальної справи

doi.org/10.31073/istnauka202103-03
Галів М., Михаць Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 30–52
4 «Новоєвропейство» як культурно-цивілізаційний пріоритет Михайла Драгоманова

doi.org/10.31073/istnauka202103-04
Куций І., Куца О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 53–72
5 Педагогічна діяльність академіка О.І. Душечкіна у вищих навчальних закладах Києва

doi.org/10.31073/istnauka202103-05
Миздренко О., Годун Н.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 73–87
Історія науки й техніки
6 Зародження промислового виробництва сільськогосподарських машин та обладнання для переробної промисловості на українських землях Російської імперії у 40-50-х роках ХІХ ст.

doi.org/10.31073/istnauka202103-06
Аннєнкова Н., Бей Р., Коцур В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 88–104
7 Створення та діяльність школи-майстерні точної механіки Харківського університету (1915–1919)

doi.org/10.31073/istnauka202103-07
Балишев М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 105–124
8 Іван-Матвій Овсінський без міфів в реальності: формування особистості та перша репрезентація «Нової системи землеробства»

doi.org/10.31073/istnauka202103-08
Вергунов В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 125–155
9 Становлення та розвиток системи випробування сільськогосподарської техніки на Галичині (70-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.)

doi.org/10.31073/istnauka202103-09
Вісин О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 156–184
10 Науково-організаційна та педагогічна діяльність професора Іринарха Щоголева (1919–1929)

doi.org/10.31073/istnauka202103-10
Онищенко А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 170–183
11 Маньківська державна сортодослідна станція: передумови виникнення

doi.org/10.31073/istnauka202103-11
Рогожа М. М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 184–214
12 Вітчизняні фундатори вакуумної електроніки

doi.org/10.31073/istnauka202103-12
Царенко О., Ріжняк Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 201–219
13 Науково-організаційна діяльність професора Ю.А. Утеуша в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (до 110 річчя від дня народження)

doi.org/10.31073/istnauka202103-13
Чувікіна Н., Рахметов Дж.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 220–232
14 Academician Mykola Pavlovych Petrov (1836-1920): life and activities

doi.org/10.31073/istnauka202103-14
Yanin V.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 233–246
Історіографія та джерельна база
15 Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення історії аграрного дослідництва України (1920-і роки)

doi.org/10.31073/istnauka202103-15
Щебетюк Н., Коваленко Н., Кучер В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 247–261
Анонси, рецензії, події
16 Рецензія на монографію О.О. Стасюк «Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду». Переяслав, 2021


Молоткіна В.
Сторінки: 262–266
сайт создан компанией web студия