Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2022 №1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 23 квітня 2022 р. (протокол № 4)
doi.org/10.31073/istnauka202201

Зміст
Загальні питання теорії і методології історичної науки
1 Становлення моделі розвитку аграрної справи в умовах трансформаційних процесів

doi.org/10.31073/istnauka202201-01
Базів В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–44
2 Використання структурно-функціонального методу для дослідження української родинної обрядовості

doi.org/10.31073/istnauka202201-02
Кухаренко О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 45–55
Всесвітня історія
3 The way to independence: the political experience of lLithuania and Ukraine in the late 1980’s - early 1990’s

doi.org/10.31073/istnauka202201-03
Tarapon O., Potapenko R.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 56–79
Історія України
4 Сільськогосподарські громадські об’єднання на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: типологія та особливості функціонування

doi.org/10.31073/istnauka202201-04
Демуз І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 80–105
5 До історії музеєфікації пам’яток з українського полісся в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

doi.org/10.31073/istnauka202201-05
Жам О., Шакула В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 106–119
6 Східна політика польської держави в зарубіжній історіографії (1918 – 1939 рр.)

doi.org/10.31073/istnauka202201-06
Пилипенко Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 120–137
Історія науки й техніки
7 Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України (75 років діяльності)

doi.org/10.31073/istnauka202201-07
Борзих О., Гаврилюк Л., Круть М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 138–155
8 Розвиток вітчизняного бджільництва в світовому контексті: історичні віхи

doi.org/10.31073/istnauka202201-08
Дейнека М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 156–169
9 Науково-педагогічна діяльність Петра Мухачова в 1887-1935 рр.

doi.org/10.31073/istnauka202201-09
Журило Д., Кабачек В., Кириченко О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 170–191
10 Агрономічні наради з питань розповсюдження сільськогосподарських знань (початок ХХ ст)

doi.org/10.31073/istnauka202201-10
Капралюк О., Щиголь Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 192–207
11 Діяльність академіка Є.О. Патона в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.)

doi.org/10.31073/istnauka202201-11
Незліна О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 208–218
12 Наукова та педагогічна спадщина В. І. Альбіцького в історіографії

doi.org/10.31073/istnauka202201-12
Панасюк А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 219–235
13 Науково-практична діяльність Григорія Олексійовича Латишева в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ ст.

doi.org/10.31073/istnauka202201-13
Сафонюк Т.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 236–250
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
14 Модель трансформації діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН відповідно до вимог й потреб інформаційного суспільства

doi.org/10.31073/istnauka202201-14
Татарчук Л., Бородай І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 251–265
15 Науково-інформаційне забезпечення аграрного сектора економіки (історичний досвід вітчизняних і світових бібліотек і установ)

doi.org/10.31073/istnauka202201-15
Товмаченко В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 266–281
сайт создан компанией web студия