Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі та проблематика

Основна концепція видання – надати можливість членам наукового співтовариства розміщувати результати досліджень.

Редакційна політика передбачає багатопланове наукове, фахове висвітлення актуальних питань історичної науки та біографістики.

Цілі збірника:

  • відображення результатів науково-дослідної, науково-виробничої діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених, їх практичного внеску у розвиток відповідної галузі науки;
  • надання платформи для наукових дискусій, обміну думками з актуальних питань історичної науки;
  • ознайомлення наукового співтовариства з результатами досліджень творчих колективів науково-дослідних, музейних і архівних установ, професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, дослідженнями аспірантів, здобувачів і докторантів;
  • творчий діалог науковців різних поколінь;
  • презентація досягнень української науки в світовому інформаційному просторі;
  • консолідація наукового співтовариства.

Проблематика збірника характеризується широким спектром теоретико-методологічних і практичних проблем історії науки та біографістики. Розміщуються статті з питань всесвітньої історії і історії України, історії науки й техніки, історіографії та джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, біографічні студії, краєзнавчі дослідження, рецензії, ювілейні статті, анонси тощо.

Традиційними рубриками електронного наукового фахового видання є: «Загальні питання теорії і методології історичної науки», «Історія науки і техніки», «Історія України», «Всесвітня України».

сайт создан компанией web студия