Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Шляхи сполучення на Переяславщині в 1943-1950 рр.: історія будівництва та використання повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-06
Шкіра Л.М.
Сторінки: 98–107
Короткий огляд

Шляхове будівництво – один з найважливіших напрямів розвитку української державності на сучасному етапі. Будівництво доріг Переяславщини сприйнято нами поступовим і постійно удосконалюваним явищем у процесі соціокультурного та економічного розвитку регіону.

У статті на основі протоколів засідань Переяслав-Хмельницької районної ради народних депутатів (1943–1950 рр.) досліджено стан і будівництво сухопутних шляхів Переяславщини. Наявний досвід інженерно-будівельної діяльності минулих поколінь є актуальним, однак постійно потребує вдосконалення і використання сучасних наукових технологій та технічних засобів. У дослідженні проаналізовано ефективність вирішення державними установами, колгоспами та радгоспами Переяславщини основних проблем утримання шляхів сполучення, будівництво та ремонт мостів, гребель тощо.

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що мережа шляхів Переяславщини, будівництво та утримання дорожніх споруд регіону не входили до наукових інтересів дослідників. Отже, історія будівництва й утримання шляхів сполучення Переяславщини в 1943–1950-х рр., аналіз архівних джерел і матеріалів допоможе зрозуміти та проаналізувати проблеми, пов’язані з будівництвом і ремонтом дорожнього полотна, розвитком дорожньої мережі.

Мета статті полягає у комплексному дослідженні історії будівництва та використання шляхів сполучення Переяславщини, визначенні ролі доріг в економічному розвитку регіону, аналізі ефективності вирішення державними органами, колгоспами та радгоспами, шляхово-будівельними організаціями проблем, пов’язаних з будівництвом і утриманням шляхів. Протягом десятиліть дорожня повинність була однією з самих складних та обов’язкових тягарів сільського населення. Утім, сільське населення без використання новітніх технологій і засобів не могло підтримувати дороги в якісному стані.

Ключові слова
шляхові бригади, трудгужшляхучасть, райшляхвідділ, будівництво шляхів
Список використаних джерел та літератури
 1. Записки Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные в 1846 году. Часть ІІ. Полтава, 1849. 263 с.
 2. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр 2, арк. 1-7.
 3. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр 3, арк. 7.
 4. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 5.
 5. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 8, арк. 78.
 6. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 15. арк. 204.
 7. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. № 21, арк. 28.
 8. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 22.
 9. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 24, арк. 164.
 10. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. 30, арк. 200.
 11. Переяслав-Хмельницька РДА. Архівний відділ. Ф. 1, оп. 1, спр. № 31, арк. 99.
References
 1. (1849). Zapiski Poltavskoj gubernii Nikolaya Arandarenka, sostavlennye v 1846 godu. [Notes of the Poltava province of Nikolai Arandarenko, compiled in 1846]. Part II. Poltava. [in Russian]
 2. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 2. P. 1-7. [in Ukrainian]
 3. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 3. P. 7. [in Ukrainian]
 4. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 5. P. 49-55. [in Ukrainian]
 5. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 8. P. 78. [in Ukrainian]
 6. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 15. P. 204. [in Ukrainian]
 7. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 21. P. 28. [in Ukrainian]
 8. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 22. P. 198. [in Ukrainian]
 9. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 24. P. 164. [in Ukrainian]
 10. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 30. P. 200. [in Ukrainian]
 11. Pereiaslav-Khmelnytska RDA. Arkhivnyi viddil. [Pereyaslav-Khmelnitsky Regional State Administration. Archive department]. F. 1. Op. 1. Spr. 31. P. 99. [in Ukrainian]
сайт создан компанией web студия