Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Науково-організаційна діяльність академіка НАН України С.М. Конюхова в галузі ракетно-космічної науки і техніки України: історіографія проблеми повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-07
Войтюк О.С.
Сторінки: 108–132
Короткий огляд

Стаття присвячена аналізу та систематизації історіографічних праць стосовно етапів наукової біографії, науково-конструкторської та організаційної діяльності визначного вченого-конструктора, академіка НАН України, Героя України Станіслава Миколайовича Конюхова. З’ясовано, що у вітчизняній історіографії діяльність вченого досліджується як в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України, так і у спеціальних біографічних дослідженнях. Водночас показано, що незважаючи на свою актуальність, проблема не отримала належної глибини висвітлення у вітчизняній історіографії, і на сьогодні комплексне дослідження наукового доробку С.М. Конюхова та його внеску у забезпечення розвитку ракетно-космічної техніки відсутнє. Методологічну основу публікації склали загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально-історичні методи дослідження: аналізу, синтезу, класифікації, типологізації, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, а також історіографічного та джерелознавчого аналізу.

Ключові слова
історіографія проблеми, історія ракетно-космічної техніки, С.М. Конюхов, НАН України, КБ «Південне», Україна
Список використаних джерел та літератури
 1. Колтачихина О. Ю., Храмов Ю. О. Основні періоди та етапи в розвитку ракетно-космічної техніки України (до 60-річчя КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля). Ч. 1. Наука та наукознавство. 2014. № 1 С. 85‑99.
 2. Горбулин В. П., Колтачихина О Ю., Храмов Ю. А. Основные периоды и этапы развития ракетно-космической техники Украины. Ч. 2. Создание боевых стратегических баллистических ракет и ракетных комплексов (1957–1990). Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 76‑103.
 3. Колтачихина О. Ю., Храмов Ю. А. Основные периоды и этапы в развитии ракетно-космической техники Украины. Ч. 3. Ракетно-космическая техника Украины для исследования космоса (1962–1991). Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 80‑101.
 4. Колтачихіна О. Ю. Початок робіт з ракетної техніки в Україні. (1951–1959). Дев’ятнадцята всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України: матеріали конф., м. Київ, 18 квітня 2014 р. Київ, 2014. С.100‑103.
 5. Храмов Ю. А. Начальный этап ракетно-космической науки и техники (1926‑1944). Наука та наукознавство. 2015. № 4. С. 93‑104.
 6. Ракеты и космические аппараты Конструкторского бюро «Южное» / под общ. ред. С. Н. Конюхова. Днепропетровск : Арт‑Пресс, 2004. 260 с.
 7. Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству / под общ. ред. С. Н. Конюхова. Днепропетровск : Арт-Пресс, 2004. 765 с.
 8. Санін Ф. П., Джур Є. О., Кучма Л. Д., Хуторний В. В. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні : підручник. Дніпропетровськ : Арт‑Прес, 2002. 402 с.
 9. Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике / под общ. ред. А. В. Дегтярева. Днепропетровск : Арт‑Пресс, 2014. 540 с.
 10. Дегтярев А. Рожденный в День космонавтики. 2000. 2012. № 15. С. В1, В2.
 11. Дегтярев А. Генеральный ракетостроитель. Конструктор. 2012. № 8. С. 1‑3.
 12. Дегтярев А. В. 50 лет на космических орбитах. Космічна наука і технологія. 2012. Т. 18. № 2. С. 59‑80.
 13. Дегтярев А. В., Горбулин В. П. Эволюция ракетно-космических разработок КБ «Южное». Вісник НАН України 2014. № 6. С. 51‑76.
 14. Дегтярев А. В. В космическое будущее ‑ вместе с наукой Украины. Космічна наука і технологія. 2014. Т. 20. № 6. С. 7‑13.
 15. Ткаченко В. Человек, удержавший Украину на космической орбите. Конструктор. 2016. № 6. С. 4.
 16. Андрусенко Р. В. История и деятельность совета молодых специалистов с 1999 по 2010 гг. Дніпровська орбіта‑2012 : зб. доп.VII наук. чит., м. Дніпропетровськ, 13‑15 вересня 2012 р. Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2012. С. 12‑15.
 17. Селифонов И. П. Заметки молодых работников предприятия о Станиславе Николаевиче Конюхове. Дніпровська орбіта‑2012 : зб. доп.VII наук. чит., м. Дніпропетровськ, 13‑15 вересня 2012 р. Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2012. С. 80‑84.
 18. Семененко П. В. Становление совета молодых специалистов при Станиславе Николаевиче Конюхове. Дніпровська орбіта‑2012 : зб. доп.VII наук. чит., м. Дніпропетровськ, 13‑15 вересня 2012 р. Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2012. С. 85‑87.
 19. Андрусенко Р. В., Селифонов И. П., Семененко П. В. Возрождение совета молодых специалистов КБ «Южное» и путь его становления в новом качестве. Вісник ДНУ. Серія «ІФНІТ». 2013. Т. 21, № 1/2. С. 16‑25.
 20. Дмитренко Я. Последний титан. (К 80-летию со дня рождения С. Н. Конюхова). 2000. 2017. № 14(814). С. В1, В8.
 21. «Секретний» підрозділ галузі : нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / за заг. ред. М. В. Полякова. Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. 376 с.
 22. Професори Дніпропетровського національного університету : Біографічний довідник / за заг. ред. М. В. Полякова. Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. 320 с.
 23. Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара : Бібліографічний довідник / за заг. ред. М. В. Полякова. 2-е вид., перероб. і допов. Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. 596 с.
 24. Хто людство розумом перевершив / за заг. ред. М. В. Полякова. Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. 360 с.
 25. Ми пам’ятаємо! Університет звитяжний / за заг. ред. М. В. Полякова. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2017. 230 с.
 26. Линник А. К. Этапы сотрудничества КБ «Южное» и физико-технического факультета Днепровского национального университета в вопросах взаимного кадрового обеспечения: прошлое, настоящее, будущее. Космическая техника. Ракетное вооружение. 2019. Вып. 1(117). С. 190‑196.
 27. Физтех‑59. Воплощенное призвание / под общ. ред. М. В. Полякова. Днепропетровск : ДНУ, 2014. 568 c.
 28. Луговський О. Г. Про діяльність Південмашу та КБ «Південне» Наука та наукознавство. 2014. № 3. С.134-141.
 29. Литвинко А. С., Луговський О. Г. Інституалізація історії науки і техніки в Національній академії наук України. Наука та наукознавство. 2018. № 4. С. 125‑147.
 30. Луговський О. Г. Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії): 1971 р. Наука та наукознавство. 2019. № 4(106). С. 137-142.
 31. Корнієнко О. М. Біля витоків космічної індустріалізації. Наука та наукознавство. 2019. № 4. С. 79‑101.
 32. Лазаренко А. І. Світло у вікнах. Життя видатних людей. Ч. 1. Київ : Літопис‑ХХ, 2000. 255 с.
 33. Станислав Николаевич Конюхов : Биобиблиография ученых Украины / НАН Украины ; под общ. ред. А. Ф. Булата. Киев : Наук. думка, 2007. 88 с.
 34. Відділення механіки НАН України : Історико‑біографічний довідник / НАН Украины ; за ред. А. Ф. Булата, О. Є. Задворного. Київ : Академперіодика, 2015. 343 с.
 35. Національна академія наук України. Хронологія. 1918‑2018 / за заг. ред. В. Л. Богданова. 2-е вид., доп. і виправл. Київ : Фенікс, 2018. 720 с.
 36. Винаходи та інновації. Винахідники України / за заг. ред. М. А. Серба. Київ : ТОВ «Логос Україна», 2010 68 с.
 37. Мітрахов М. О. Видатні діячі ракетно-космічної України. Київ : «Спейс‑Інформ», 2015. 172 с.
 38. Конструкторское бюро «Южное». Люди и ракеты : фотоальбом / под общ. ред. А. В. Дегтярева. Днепропетровск : ГП «КБ «Южное» им. М. К. Янгеля», 2014. 448 с.
 39. Конюхов. К 75-летию со дня рождения / под общ. ред. А. В. Дегтярева. Днепропетровск : Арт‑Пресс, 2012. 256 с.
 40. «Судьба моя ‑ КБ «Южное» : фотоальбом к 80-летию со дня рождения академіка НАН Украины, Генерального конструктора С. Н. Конюхова / под общ. ред. А. В. Дегтярева. Киев : Спейс‑Информ, 2017. 352 с.
 41. Yuzhnoye, the Lot of Mine: A Photobiography of Stanislav Koniukhov / Edited by A. V. Degtyarev. Kyiv : Space‑Inform, 2018. 216 pp.
 42. Пилипенко В. В. Конюхову Станиславу Николаевичу 60 лет. Космічна наука і технологія. 1997. Т. 3. № 3. С. 103‑104.
 43. Патон Б. Є. 70-річчя академіка НАН України С. М. Конюхова. Вісник НАН України. 2007. № 4. С. 58‑60.
 44. Патон Б. Є. До 75-річчя від дня народження Станіслава Миколайовича Конюхова. Вісник НАН України. 2012. № 5. С. 74‑79.
 45. Горбулін В. П. , Шевцов А. І. Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С. М. Конюхова). Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 83‑87.
 46. Олейник И. И. Сложный путь Генерального конструктора. Вселенная, Пространство, Время. 2012. № 3, С. 28‑31.
 47. Сокол Г. И. Воспоминания о Генеральном конструкторе КБ «Южное» С. Н. Конюхове. Дніпровська орбіта‑2012 : зб. доп.VII наук. чит., м. Дніпропетровськ, 13‑15 вересня 2012 р. Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2012. С. 88‑93.
 48. Войтюк О. С. Внесок академіка НАН України С. М. Конюхова у створення ракетно-космічної техніки. Питання історії науки і техніки. 2018. № 2(46). С. 3‑11.
 49. Войтюк О. С. Творча спадщина академіка С М. Конюхова (1937–2011) в галузі ракетобудування. Питання історії науки і техніки. 2018. № 4(48). С. 35‑40.
 50. Войтюк О. С. Внесок академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України. Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. 2019. № 1. URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/08.pdf (дата звернення : 03.02.2020).
 51. Войтюк О. С. Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011). Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. 2019. № 3. URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-3/10.pdf (дата звернення : 03.02.2020).
 52. Войтюк О. С. Академік НАН України С. М. Конюхов‑Генеральний конструктор із космічних систем і бойових ракетних комплексів в Україні. East European Scientific Journal. 2019. Т. 6. № 9(49). С. 21‑28.
 53. Войтюк О. С. Науково-організаційна діяльність академіка С. М. Конюхова зі створення ракетно-космічної техніки в Україні. Двадцять третя всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю НАН України : матеріали конф., м. Київ, 20 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 30‑33.
 54. Войтюк О. С. Висвітлення історії ракетно-космічної техніки виробництва ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля засобами музейної експозиції. Актуальні питання історії науки і техніки : мат. 17-ої Всеукр. наук. конф., м. Київ, 27‑29 вересня 2018 р. Київ, 2018. С. 40‑42.
 55. Войтюк О. С. Науково-конструкторська діяльність академіка НАН України С. М. Конюхова у галузі ракетобудування. Дніпровська орбіта‑2018 : зб. доп.ХІІІ наук. чит., м. Дніпро, 18‑20 жовтня 2018 р. Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2018. С. 15‑20.
 56. Войтюк О. С. Внесок академіка НАН України С. М. Конюхова у розвиток наукових та інженерних кадрів України. Світоглядне значення наукової картини світу : зб. праць ХVІІ міжнар. молод. наук.-практ. конф. «Історія розвитку науки, техніки та освіти», м. Київ, 23 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 15‑16.
 57. Войтюк О. С. Науковий доробок академіка С. М. Конюхова. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19‑21 червня 2019 р. Київ : Фенікс, 2019. С. 200‑204.
References
 1. Koltachykhyna, O. Yu. and Khramov, Yu. O. (2014). Osnovni periody ta etapy v rozvytku raketno - kosmichnoi tekhniky Ukrainy ( do 60- richchia KB « Pivdenne » im . M. K. Yanhelia). Ch. 1 [Main periods and milestones in the development of space rocket technology in Ukraine (to the 60th anniversary of YUzhnoye SDO). Part 1]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 1, 85‑99 [in Ukrainian].
 2. Gorbulin, V. P., Koltachihina, O. YU. and Hramov, YU. A. (2014). Osnovnye periody i etapy v razvitii raketno-kosmicheskoj tekhniki Ukrainy. Ch. 3. Sozdanie boevyh strategicheskih ballisticheskih raket i raketnyh kompleksov (1957–1990) [Main periods and milestones in the development of space rocket technology in Ukraine. Part 3. Creation of strategic combat ballistic missiles and missile systems (1957 1990)]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 3, 76‑103 [in Russian].
 3. Koltachihina, O. YU. and Hramov, YU. A. (2014). Osnovnye periody i etapy v razvitii raketno-kosmicheskoj tekhniki Ukrainy. Ch. 3. Raketno-kosmicheskaya tekhnika Ukrainy dlya issledovaniya kosmosa (1962–1991) [Main periods and milestones in the development of space rocket technology in Ukraine. Part 3. Rocket and space technology of Ukraine for space exploration (1962 1991)]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 2, 80‑101 [in Russian].
 4. Koltachihina, O. YU. (2018). Pochatok robit z raketnoi tekhniky v Ukraini. (1951–1959) [Getting started on the creation of missile technology in Ukraine. (1951 1959)]. Proceedings of the : Deviatnadtsiata vseukrainska naukova konferentsiia molodykh istorykiv nauky, tekhniky i osvity ta spetsialistiv, prysviachena 95-richnomu yuvileiu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [The 19th All-Ukrainian Scientific Conference of Young Historians of Science, Technology and Education and Specialists on the 95th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 100‑103. [in Ukrainian].
 5. Hramov, YU. A. (2015). Nachal'nyj etap raketno-kosmicheskoj nauki i tekhniki (1926-1944) [The initial stage of space rocket science and technology (1926 1944)]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 4, 93‑104 [in Russian].
 6. Koniukhov, S. N. ed. (2004). Rakety i kosmicheskie apparaty Konstruktorskogo byuro «Yuzhnoe». [Rockets and Spacecraft of YUzhnoye SDO]. Dnеpropetrovsk : Art‑Press, 260. [in Russian].
 7. Koniukhov, S. N. ed. (2009). Prizvany vremenem. Ot protivostoyaniya k mezhdunarodnomu sotrudnichestvu. [Called Up by Time. From Confrontation to International Cooperation]. Dnеpropetrovsk: Art‑Press, 832. [in Russian].
 8. Sanin, F. P., Dzhur, YE. O., Kuchma, L. D. and Khutornyi, V V. (2002). Rozvytok raketno-kosmichnoi tekhniky v Ukraini [Development of rocket and space technology in Ukraine]. Dnipropetrovsk : Art‑Pres, 402. [in Ukrainian]
 9. Degtyarev, A. V. ed. (2014). Shest'desyat let v raketostroenii i kosmonavtike. [Sixty Years in Rocket Engineering and Astronautics]. Dnеpropetrovsk : Art‑Press, 540. [in Russian].
 10. Degtyarev, A. (2012). Rozhdennyj v Den' kosmonavtiki [The man who restrained Ukraine in space orbit]. 2000 [2000]. 15, В1, В2. [in Russian].
 11. Degtyarev, A. (2012). General'nyj raketostroitel' [General rocket builder]. Konstruktor [Designer]. 8, 1‑3. [in Russian].
 12. Degtyarev, A. V. (2012). 50 let na kosmicheskih orbitah [50 years in space orbits]. Kosmichna nauka i tekhnolohiia [Space science and technology]. V. 18, 2, 59‑80. [in Russian].
 13. Degtyarev, A. V. and Gorbulin, V. P. (2014). Evolyuciya raketno-kosmicheskih razrabotok KB «YUzhnoe» [The evolution of space rocket design YUzhnoye SDO]. Visnyk NAN Ukrainy [Visnyk of the NAS of Ukraine]. 6, 51‑76. [in Russian].
 14. Degtyarev, A. V. (2014). V kosmicheskoe budushchee ‑ vmeste s naukoj Ukrainy [Into the space future together with the science of Ukraine]. Kosmichna nauka i tekhnolohiia [Space science and technology]. V. 20, 6, 7‑13. [in Russian].
 15. Degtyarev, A. V. (2016). CHelovek, uderzhavshij Ukrainu na kosmicheskoj orbite [The man who restrained Ukraine in space orbit]. Konstruktor [Designer]. 6, 4. [in Russian].
 16. Andrusenko, R. V. (2012). Istoriya i deyatel'nost' soveta molodyh specialistov s 1999 po 2010 gg. [History and activities of the Young Specialists Board (1999 2010)]. Proceedings of the : VII naukovi chytannia «Dniprovska orbita-2012» [The 7th scientific readings «Dnipro orbit‑2012»]. Dnipropetrovsk : NTsAOM, 12‑15. [in Russian].
 17. Selifonov, I. P. (2012). Zametki molodyh rabotnikov predpriyatiya o Stanislave Nikolaeviche Konyuhove [Notes of young employees of the enterprise about S. Koniukhov]. Proceedings of the : VII naukovi chytannia «Dniprovska orbita-2012» [The 7th scientific readings «Dnipro orbit‑2012»]. Dnipropetrovsk : NTsAOM, 80‑84. [in Russian].
 18. Semenenko, P. V. (2012). Stanovlenie soveta molodyh specialistov pri Stanislave Nikolaeviche Konyuhove [Development of the Young Specialists Board under S. Koniukhov]. Proceedings of the : VII naukovi chytannia «Dniprovska orbita-2012» [The 7th scientific readings «Dnipro orbit‑2012»]. Dnipropetrovsk : NTsAOM, 85‑87. [in Russian].
 19. Andrusenko, R. V., Selifonov, I. P. and Semenenko P. V. (2013). Vozrozhdenie soveta molodyh specialistov KB «YUzhnoe» i put' ego stanovleniya v novom kachestve [Activity of restored Young Specialists Board has been presented. Reorganizations in Young Specialists Board have been displayed]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia Istoriia i filosofiia nauky i tekhniky [Herald Dnipropetrovsk University. Series: History and Philosophy of Science and Technology]. V. 21, 21, 16‑25. [in Russian].
 20. Dmitrenko, YA. (2017). Poslednij titan. (K 80-letiyu so dnya rozhdeniya S. N. Konyuhova) [The last titan. (On the occasion of the 80th birthday of S. Koniukhov)]. 2000 [2000]. 14(814), В1, В8. [in Russian].
 21. Poliakov, M. V. ed. (2001). Sekretnyi» pidrozdil haluzi : Narysy istorii fizyko-tekhnichnoho instytutu Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu [The «secret» part of the industry : Essays on the history of the physical-technical institute of Dnipropetrovsk National University]. Dnipropetrovsk : DNU, 376. [in Ukrainian].
 22. Poliakov, M. V. ed. (2003). Profesory Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu imeni : Biohrafichnyi dovidnyk. [Professores of Dnipropetrovsk national university : Biographic reference book]. (2nd ed., rev.). Dnipropetrovsk : DNU, 596. [in Ukrainian].
 23. Poliakov, M. V. ed. (2008). Profesory Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu imeni Olesia Honchara : Bibliohrafichnyi dovidnyk. [Professores of Oles Honchar Dnipropetrovsk national university : Bibliographic reference book]. (2nd ed., rev.). Dnipropetrovsk : DNU, 596. [in Ukrainian].
 24. Poliakov, M. V. ed. (2011). Khto liudstvo rozumom perevershyv [Who has surpassed mankind by reason]. Dnipropetrovsk : DNU, 360. [in Ukrainian].
 25. Poliakov, M. V. ed. (2017). My pamiataiemo! Universytet zvytiazhnyi [We remember! The University is redeemable]. Dnipropetrovsk : LIRA, 230. [in Ukrainian].
 26. Linnik, A. K. (2019). Etapy sotrudnichestva KB «YUzhnoe» i fiziko-tekhnicheskogo fakul'teta Dneprovskogo nacional'nogo universiteta v voprosah vzaimnogo kadrovogo obespecheniya : proshloe, nastoyashchee, budushchee [Phases of Cooperation of Yuzhnoye SDO and Dnipro National University Physical Engineering Department on the Issues of Mutual Human Resourcing : Past, Present. Future]. Kosmicheskaya tekhnika. Raketnoe vooruzhenie [Space technology. Missile weapons]. 1(117), 190‑196. [in Ukrainian].
 27. Poliakov, M. V. ed. (2014). Fiztekh‑59. Voploshchennoe prizvanie [Faculty of physics and technology 59. Realized Vocation]. Dnеpropetrovsk : DNU, 568. [in Russian].
 28. Luhovskyi, O. H. (2014). Pro diialnist Pivdenmashu ta KB «Pivdenne» [About the activity of YUzhmash and YUzhnoye SDO]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 3, 134‑141 [in Ukrainian].
 29. Lytvynko, A. S. and Luhovskyi, O. H. (2018). Instytualizatsiia istorii nauky i tekhniky v Natsionalnii akademii nauk Ukrainy [Institutionalization of science and technology history in the NAS of Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 4, 125‑147 [in Ukrainian].
 30. Luhovskyi, O. H. (2019). Oboronna tematyka v naukovykh rozrobkakh uchenykh NAN Ukrainy v 70-kh rr. ХХ st. (nevidomi storinky istorii): 1971 r. [The theme of defense in the scientific development of scientists of the NAS of Ukraine in the 70's of the XX century. (unknown history pages): 1971]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 4 (106), 137‑142 [in Ukrainian].
 31. Korniienko, O. M. (2019). Bilia vytokiv kosmichnoi industrializatsii [At the origins of space industrialization]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of Science]. 4, 79‑101 [in Ukrainian].
 32. Lazarenko, A. I. (2000). Svitlo u viknakh. Zhyttia vydatnykh liudei. Ch. 1. [Light in the windows. The lives of outstanding people. Part 1.]. Kyiv : Litopys‑ХХ, 255. [in Ukrainian].
 33. Bulat, A. F. ed. (2007). Stanislav Nikolaevich Koniukhov. Biobibliografiya uchenyh Ukrainy. [Stanislav Koniukhov Bio-bibliography of Ukrainian scientists]. Kyiv : Naukova dumka, 88. [in Russian].
 34. Bulat, A. F. and Zadvornyi, O. YE. ed. (2015). Viddilennia mekhaniky NAN Ukrainy : Istoryko biohrafichnyi dovidnyk [Department of mechanics of NAS of Ukraine : Historical and biographical guide]. Kyiv : Akademperiodyka, 343. [in Ukrainian].
 35. Bohdanov, V. L. ed. (2018). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Khronolohiia. 1918‑2018 [National Academy of Sciences of Ukraine. Chronology. 1918 2018]. Kyiv : Feniks, 720. [in Ukrainian].
 36. Serb, M. A. ed. (2010). Vynakhody ta innovatsii. Vynakhidnyky Ukrainy [Inventions and innovations. The inventors of Ukraine]. Kyiv : TOV «Lohos Ukraina», 68. [in Ukrainian].
 37. Mitrakhov, M. O. (2015). Vydatni diiachi raketno-kosmichnoi Ukrainy. [The Outstanding Space Engineers of Ukraine]. Kyiv : Speis-Inform, 172. [in Ukrainian].
 38. Degtyarev, A. V. ed. (2014). Konstruktorskoe byuro «Yuzhnoe». Lyudi i rakety : Fotoal'bom. [YUzhnoye SDO. People and Rockets : A Photobook]. Dnepropetrovsk: GP «KB «YUzhnoe» im. M. K. YAngelya», 448. [in Russian].
 39. Degtyarev, A. V. ed. (2012). Koniukhov. K 75-letiyu so dnya rozhdeniya [Stanislav Koniukhov. On the occasion of the 75th birthday]. Dnepropetrovsk : Art‑Press, 256. [in Russian].
 40. Degtyarev, A. V. ed. (2017). Koniukhov: «Sud'ba moya - KB «YUzhnoe». Fotoal'bom k 80 – letiyu so dnya rozhdeniya akademіka NAN Ukrainy, General'nogo konstruktora S.N. Koniukhova. [YUzhnoye SDO, the Lot of Mine: A Photobiography of Stanislav Koniukhov. The photo album on the 80th birthday of Stanislav Koniukhov, General Designer and Member of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv : Spejs‑Inform, 352. [in Russian].
 41. Degtyarev, A. V. ed. (2018). Yuzhnoye, the Lot of Mine: A Photobiography of Stanislav Koniukhov. Kyiv : Space‑Inform, 216. [in English].
 42. Pilipenko, V. V. ed. (1997). Konyuhovu Stanislavu Nikolaevichu 60 let [Konyukhov Stanislav Nikolaevich is 60 years old]. Kosmichna nauka i tekhnolohiia [Space science and technology]. 3, 103‑104. [in Ukrainian].
 43. Paton, B. IE. ed. (2007). 70-richchia akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova [70th Anniversary of Academician of NAS of Ukraine S. Konyukhov]. Visnyk NAN Ukrainy [Visnyk of the NAS of Ukraine]. 4, 58‑60. [in Ukrainian].
 44. Paton, B. IE. ed. (2012). 75-richchia akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova [75th Anniversary of Academician of NAS of Ukraine S. Konyukhov]. Visnyk NAN Ukrainy [Visnyk of the NAS of Ukraine]. 5, 74‑79. [in Ukrainian].
 45. Gorbulin, V. P. and Shevtsov, A. I. (2017). Heneralnyi konstruktor raketno-kosmichnoi tekhniky Ukrainy (do 80-richchia vid dnia narodzhennia akademika NAN Ukrainy S. M. Koniukhova) [General designer of rocket and space technology of Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy [Visnyk of the NAS of Ukraine]. 4, 83‑87 [in Ukrainian].
 46. Olejnik, I. I. (2012). Slozhnyj put' General'nogo konstruktora [The hard way of the General Designer]. Vselennaya, Prostranstvo, Vremya [Universe, Space, Time]. 3, 28‑31. [in Russian].
 47. Sokol, G. I. (2012). Vospominaniya o General'nom konstruktore KB «YUzhnoe» S.N.Konyuhove [Memories of a S. Koniukhov‑General Designer of YUzhnoye SDO]. Proceedings of the : VII naukovi chytannia «Dniprovska orbita-2012» [The 7th scientific readings «Dnipro orbit‑2012»]. Dnipropetrovsk : NTsAOM, 88‑93. [in Russian].
 48. Voitiuk, O. S. (2018). Vnesok akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova u stvorennia raketno-kosmichnoi tekhniky [The impact of academician NAS of Ukraine S. Koniukhov in creation of rocket-space technology]. Pytannia istorii nauky i tekhniky [Questions of the history of science and technology]. 2(46), 3‑11. [in Ukrainian].
 49. Voitiuk, O. S. (2018). Tvorcha spadshchyna akademika S.M. Koniukhova (1937–2011) v haluzi raketobuduvannia [The creative heritage of academician S. Koniukhov (1937–2011) in the field of rocket production]. Pytannia istorii nauky i tekhniky [Questions of the history of science and technology]. 4(48), 35-40. [in Ukrainian].
 50. Voitiuk, O. S. (2019). Vnesok akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova v konversiini prohramy raketno-kosmichnoi haluzi Ukrainy [Contribution of Academician of the NAS of Ukraine Stanislav Koniukhov in the conversion activities of rocket and space industry of Ukraine]. Istoriia nauky i biohrafistyka [History of Science and Biographical Studies]. 2019. 1. http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/08.pdf (last accessed : 03.02.2020). [in Ukrainian].
 51. Voitiuk, O. S. (2019). Vidobrazhennia istorii raketno-kosmichnoi haluzi v suchasnykh muzeinykh ekspozytsiiakh Ukrainy kriz pryzmu intelektualnoho prostoru ta naukovo-konstruktorskoi diialnosti akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova (1937–2011) [Representation of the history of the rocket and space industry in modern museum expositions of Ukraine through the prism of intellectual space and scientific and design activities of the academician of NAS of Ukraine S. Koniukhov (1937–2011)]. Istoriia nauky i biohrafistyka [History of Science and Biographical Studies]. 2019. 3. http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/08.pdf (last accessed : 03.02.2020). [in Ukrainian].
 52. Voitiuk, O. S. (2019). Akademik NAN Ukrainy S. M. Koniukhov ‑ Heneralnyi konstruktor iz kosmichnykh system i boiovykh raketnykh kompleksiv v Ukraini [Academician of NAS of Ukraine S. Koniukhov ‑ General Designer for Space Systems and Missile Combat Systems in Ukraine]. East European Scientific Journal. V. 21, 9, 21‑28. [in Ukrainian].
 53. Voitiuk, O. S. (2018). Naukovo-orhanizatsiina diialnist akademika S.M. Koniukhova zi stvorennia raketno-kosmichnoi tekhniky v Ukraini [Scientific and organizational activity of academician NAS of Ukraine S. Koniukhov for creation of rocket-space technology in Ukraine]. Proceedings of the : 23 vseukrainska naukova konferentsiia molodykh istorykiv nauky, tekhniky i osvity ta spetsialistiv, prysviachena 100-richchiu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [The 23rd All-Ukrainian Scientific Conference of Young Historians of Science, Technology and Education and Professionals, dedicated to the 100th anniversary of the NAS of Ukraine]. Kyiv, 30‑33. [in Ukrainian].
 54. Voitiuk, O. S. (2018). Vysvitlennia istorii raketno-kosmichnoi tekhniky vyrobnytstva DP «Konstruktorske biuro «Pivdenne» im. M. K. Yanhelia zasobamy muzeinoi ekspozytsii [Coverage of the history of rocket and space technology of production of YUzhnoye SDO by means of museum exposition]. Proceedings of the : 17 vseukrainskа naukovа konferentsiа «Aktualni pytannia istorii nauky i tekhniky» [The 17th All-Ukrainian Scientific Conference «Topical Issues in the History of Science and Technology»]. Kyiv, 40‑42. [in Ukrainian].
 55. Voitiuk, O. S. (2018). Naukovo-konstruktorska diialnist akademika NAN Ukrainy S.M. Koniukhova u haluzi raketobuduvannia [Scientific and design activity of academician NAS of Ukraine S. Koniukhov in the field of rocket science]. Proceedings of the : ХІІІ naukovi chytannia «Dniprovska orbita-2018» [The 13th scientific readings «Dnipro orbit‑2018»]. Dnipropetrovsk : NTsAOM, 15‑20. [in Ukrainian].
 56. Voitiuk, O. S. (2019). Vnesok akademika NAN Ukrainy S. M. Koniukhova u rozvytok naukovykh ta inzhenernykh kadriv Ukrainy [Contribution of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine S. Koniukhov in the development of scientific and engineering personnel of Ukraine]. Proceedings of the : ХVII Mizhnarodnoi molodizhnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Istoriia rozvytku nauky, tekhniky ta osvity» [The 17th International Youth Scientific and Practical Conference «History of the Development of Science, Technology and Education»]. Kyiv, 15-16. [in Ukrainian].
 57. Voitiuk, O. S. (2019). Naukovyi dorobok akademika S. M. Koniukhova [Scientific heritage of academician S.M. Koniukhov]. Proceedings of the : XХІV mizhnaroda naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy i perspektyvy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky v konteksti intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi naukovo-innovatsiinyi prostir» [The 24th International scientific and practical conference «Problems and prospects of innovative economic development in the context of Ukraine’s integration into the European research and innovation Area»].Kyiv : Feniks, 200‑204. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия