Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-10
Коломієць М.
Сторінки: 167–184
Короткий огляд

Здійснено огляд документів особового архівного фонду видатного українського математика, члена-кореспондента НАН України Олександра Івановича Степанця, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Метою публікації є аналіз видового складу та ступеню інформативності документів особового архівного фонду О. І. Степанця. Методика дослідження охоплює загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, описовий, деталізації, узагальнення, об’єктивно-фактологічний. Під час пошуку та наукового опрацювання архівних документів, вивчення науково-організаційної і викладацької діяльності О. І. Степанця авторкою використана, насамперед, методика, яка застосовується в архівній евристиці, а також спеціально-історична методологія, зокрема, історико-хронологічний, історико-порівняльний, біографічний, реконструктивний, історико-типологічний, історико-системний та метод історико-джерелознавчого аналізу. Ці методи дозволили виявити та проаналізувати видовий склад та інформативний потенціал документів, які відклалися в особовому фонді вченого. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше до наукового обігу введено документи особового фонду члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця, які відображають його життя та діяльність. Перспективи подальших студіювань. Джерельна складова представлених у розвідці документів особового фонду О. І. Степанця та їх інформаційний потенціал уможливлює подальше поглиблення вивчення біографії та наукової спадщини вченого. Висновки. Встановлено, що документи особового архівного фонду вченого є повноцінним та інформативним джерелом для реконструкції маловідомих та ще недосліджених сторінок життя та діяльності вченого-математика члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця.

Ключові слова
О. І. Степанець, математика, особовий архівний фонд, Інститут архівознавства, НАН України
Список використаних джерел та літератури
 1. Архів Президії НАН України. Особова справа О. І. Степанця. 93 Арк.
 2. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІА НБУВ). Ф. 413. Оп. 1. Спр. 26. 3 Арк.
 3. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 29. 2 Арк.
 4. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 23. 6 Арк.
 5. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 27. 4 Арк.
 6. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 19. 2 Арк.
 7. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 1. 11 Арк.
 8. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 2. 21 Арк.
 9. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 3. 305 Арк.
 10. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 28. 10 Арк.
 11. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 29. 2 Арк.
 12. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 33. 17 Арк.
 13. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 31. 1 Арк.
 14. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 8. 189 Арк.
 15. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 7. 5 Арк.
 16. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 9. 2 Арк.
 17. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 12. 29 Арк.
 18. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 14. 26 Арк.
 19. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 21. 1 Арк.
 20. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 15. 44 Арк.
 21. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 20. 13 Арк.
 22. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 17. 43 Арк.
 23. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 18. 58 Арк.
 24. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 5. 60 Арк.
 25. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 13. 13 Арк.
 26. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 45. 4 Арк.
 27. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 50. 4 Арк.
 28. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 47. 1 Арк.
 29. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 49. 1 Арк.
 30. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 44. 1 Арк.
 31. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 48. 40Арк.
 32. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 52. 4 Арк.
 33. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 53. 2 Арк.
 34. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 54. 2 Арк.
 35. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 34. 1 Арк.
 36. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 35. 3 Арк.
 37. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 36. 10 Арк.
 38. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 42. 3 Арк.
 39. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 39. 97 Арк.
 40. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 41. 1 Арк.
 41. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 56. 1 Арк.
 42. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 57. 4 Арк.
 43. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 62. 2 Арк.
 44. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 68. 2 Арк.
 45. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 74. 1 Арк.
 46. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 69. 1 Арк.
 47. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп.1. Спр. 71. 2 Арк.
 48. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 76. 1 Арк.
 49. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 80. 1 Арк.
 50. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 82. 1 Арк.
 51. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 61. 1 Арк.
 52. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 66. 1 Арк.
 53. ІА НБУВ. Ф. 413.Оп. 1. Спр. 70. 2 Арк.
 54. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 74. 1 Арк.
 55. ІА НБУВ. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 78. 1 Арк.
 56. Міжнародна конференція «Теорія наближення функцій та її застосування», присвячена 70-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України професора О. І. Степанця (1942–2007) / Романюк А. С., Самойленко А. М., Сердюк А. С., Соколенко І. В. Український математичний журнал. 2012. Т. 64, № 10. С. 1438-1440.
 57. Олександр Іванович Степанець. Біобібліографічний довідник / Відповідальні редактори: Самойленко А. М., Сердюк А. С. Київ: Інститут математики НАН України, 2012. 142 с.
 58. Олександр Іванович Степанець (До 75-річчя від дня народження) / Самойленко А. М., Соколенко І. В., Шидліч А. Л. та ін. Український математичний журнал. 2017. Т. 69, № 5. С. 579-581.
 59. Олександр Степанець. Життя в спогадах / Упорядник: Н. І. Степанець. Київ: ВКП «Експрес-Поліграф», 2012. 192 с.
 60. Палій В. М., Храмов Ю. О. Національна академія наук України. Персональний склад, 1918–2013. Київ, 2013. 444 с.
 61. Пам'яті Олександра Івановича Степанця / Самойленко А. М., Рукасов В. І., Чуйко С. М. та ін. Вісник Слов'янського державного педагогічного університету. Математика / гол. ред. В. І. Рукасов. 2008. Вип. 1 (3). С. 5–8.
 62. 60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця Вісник НАН України. 2002. №5. С. 71.
References
 1. Current Archive of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine. Folio 55. [Іn Ukrainian and Russian].
 2. Fond 413. Inventory 1. Unit 26. Folio 3. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine Kyiv, Ukraine. [Іn Russian].
 3. Fond 413. Inventory 1. Unit 29. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 4. Fond 413. Inventory 1. Unit 23. Folio 6. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [Іn Russian].
 5. Fond 413. Inventory 1. Unit 27. Folio 4. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [Іn Russian].
 6. Fond 413. Inventory 1. Unit 19. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [Іn Russian].
 7. Fond 413. Inventory 1. Unit 1. Folio 11. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 8. Fond 413. Inventory 1. Unit 2. Folio 21. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 9. Fond 413. Inventory 1. Unit 3. Folio 305. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 10. Fond 413. Inventory 1. Unit 28. Folio 10. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 11. Fond 413. Inventory 1. Unit 29. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 12. Fond 413. Inventory 1. Unit 33. Folio 17. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 13. Fond 413. Inventory 1. Unit 31. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 14. Fond 413. Inventory 1. Unit 14. Folio 26. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 15. Fond 413. Inventory 1. Unit 7. Folio 5. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 16. Fond 413. Inventory 1. Unit 9. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 17. Fond 413. Inventory 1. Unit 12. Folio 29. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 18. Fond 413. Inventory 1. Unit 14. Folio 26. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 19. Fond 413. Inventory 1. Unit 21. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 20. Fond 413. Inventory 1. Unit 15. Folio 44. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 21. Fond 413. Inventory 1. Unit 20. Folio 13. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 22. Fond 413. Inventory 1. Unit 17. Folio 43. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 23. Fond 413. Inventory 1. Unit 18. Folio 58. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 24. Fond 413. Inventory 1. Unit 5. Folio 60. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 25. Fond 413. Inventory 1. Unit 13. Folio 13. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 26. Fond 413. Inventory 1. Unit 45. Folio 4. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 27. Fond 413. Inventory 1. Unit 50. Folio 4. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 28. Fond 413. Inventory 1. Unit 47. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 29. Fond 413. Inventory 1. Unit 49. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 30. Fond 413. Inventory 1. Unit 44. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 31. Fond 413. Inventory 1. Unit 48. Folio 40. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 32. Fond 413. Inventory 1. Unit 52. Folio 4. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 33. Fond 413. Inventory 1. Unit 53. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 34. Fond 413. Inventory 1. Unit 54. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 35. Fond 413. Inventory 1. Unit 34. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 36. Fond 413. Inventory 1. Unit 35. Folio 3. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 37. Fond 413. Inventory 1. Unit 36. Folio 10. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 38. Fond 413. Inventory 1. Unit 42. Folio 3. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 39. Fond 413. Inventory 1. Unit 39. Folio 97. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 40. Fond 413. Inventory 1. Unit 41. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 41. Fond 413. Inventory 1. Unit 56. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 42. Fond 413. Inventory 1. Unit 57. Folio 4. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 43. Fond 413. Inventory 1. Unit 62. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 44. Fond 413. Inventory 1. Unit 74. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 45. Fond 413. Inventory 1. Unit 69. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 46. Fond 413. Inventory 1. Unit 71. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 47. Fond 413. Inventory 1. Unit 76. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 48. Fond 413. Inventory 1. Unit 80. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 49. Fond 413. Inventory 1. Unit 82. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 50. Fond 413. Inventory 1. Unit 61. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 51. Fond 413. Inventory 1. Unit 66. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 52. Fond 413. Inventory 1. Unit 70. Folio 2. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 53. Fond 413. Inventory 1. Unit 74. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 54. Fond 413. Inventory 1. Unit 78. Folio 1. The Institute of Archival Studies Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
 55. Samoilenko, A. M., Romaniuk, A. S., Serdiuk, A. S., Sokolenko, I. V. (Eds.) (2012) Mizhnarodna konferentsiia «Teoriia nablyzhennia funktsii ta yii zastosuvannia», prysviachena 70-richchiu z dnia narodzhennia chlena–korespondenta NAN Ukrainy, profesora O. I. Stepantsia (1942–2007). [International conference «Theory of approximation of functions and its application», dedicated to the 70th anniversary of the birth of the corresponding member of the NAS of Ukraine, Professor O. I. Stepanets (1942–2007)]. In Ukrainskyi Matematychnyi Zhurnal. [Ukrainian Mathematical Journal]. 2012. Vol. 64, T. 10. p. 1438–1440. [In Ukrainian].
 56. Samoilenko, A. M., Serdiuk, A. S. (Eds.) (2012). Oleksandr Ivanovych Stepanets. [Alexander Ivanovich Stepanets]. Biobibliohrafichnyi dovidnyk [Bibliographic guide]. Kyiv: Instytut matematyky NAN Ukrainy, 2012. 142 р. [In Ukrainian].
 57. Samoilenko, A. M., Sokolenko, I. V., Shydlich, A. L. (Eds.) (2017). Oleksandr Ivanovych Stepanets (Do 75-richchia vid dnia narodzhennia). [Oleksandr Ivanovych Stepanets (To the 75th anniversary of his birth)]. In Ukrainskyi matematychnyi zhurnal [Ukrainian Mathematical Journal]. Vol. 69, Т. 5. p. 579–581. [In Ukrainian].
 58. Stepanets, N. I. (Ed.). (2012). Oleksandr Stepanets. Zhyttia v spohadakh [Alexander Stepanets. Life in memories]. Kyiv: VKP «Ekspres-Polihraf», 2012. 192 р. [In Ukrainian].
 59. Palii, V. M., Khramov, Yu. O., Bohdanov, V. L. (Eds.) (2013). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Personalnyi sklad. (1918–2013). [National Academy of Sciences of Ukraine. Personal composition. 1918–2013]. 444 p. [In Ukrainian].
 60. Samoilenko, A. M., Rukasov, V. I., Chuiko, S. M. (Eds.) (2008). Pamiati Oleksandra Ivanovycha Stepantsia [In memory of Alexander Ivanovich Stepanets]. In Visnyk Slovianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Matematyka. [Bulletin of the Slavic State Pedagogical University. Mathematics ] Issue 1 (3). p. 5–8. [In Ukrainian].
 61. 60-richchia chlena-korespondenta NAN Ukrainy O. I. Stepantsia (2002). [60th anniversary of the corresponding member of the NAS of Ukraine O. I. Stepanets]. In Visnyk NAN Ukrainy. [Bulletin of the NAS of Ukraine]. 2002. Issue 5. p. 71 [In Ukrainian].
сайт создан компанией web студия