ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2016 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 28 жовтня 2016 р. (протокол № 13)


  Зміст  
1 Апостол М. В.  Перспективи використання наукового доробку академіка М. В. Зубця на сучасному етапі розвитку тваринництва  
2 Бєсов Л. М., Звонкова Г. Л.  Чорнобиль та Академія наук України  
3 Бородай І. С.  Зоотехнічна наука як міжнародна інтеграційна система наукового знання (англ. мовою)  
4 Бурлак Г. В.  Початок наукової та професійної діяльності професора В.Є. Таїрова (1859–1938)  
5 Гамалія В. М.  Внесок М. П. Чирвінського у становлення експериментальної зоотехнічної науки  
6 Гріффен Л. О.  Техніка – складова продуктивних сил суспільства  
7 Дефорж Г. В.  Характеристика порівняльно-гістологічних досліджень академіка Д.К. Третьякова  
8 Клубук В. В.  Наукові дослідження з питань картоплярства на півдні України у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст.  
9 Литвинко А. С.  Діяльність наукової школи академіка М.М.Боголюбова в контексті розвитку статистичної фізики в Україні: до 70-річчя від виходу монографії «Проблеми динамічної теорії у статистичній фізиці»  
10 Нижник С. В.  Уманське училище садівництва і землеробства у міжнародних виставках садівництва на початку ХХ століття  
11 Падалка С. С.  Між словом і ділом. Аграрний ринок України у вимірі наукових ідей та господарської практики (1990–2000-і роки)  
12 Пилипчук О. О.  Створення та розвиток Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.)  
13 Руда С. П.  Видатний український вчений–лікар Йосип Мочутковський  
14 Сергєєва І. Л.  М. М. Кулєшов і передумови створення Національного банку генетичних ресурсів рослин України  
15 Сидорович О. С.  Зміни в організаційно-територіальній структурі споживчої кооперації УРСР (друга половина 40-их–70-ті рр. ХХ ст.)  
16 Тверитникова О. Є.  Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст.  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2016