ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2011 — № 3


 1. Аннєнкова Н.Г.   Розвиток верстатобудівних підприємств Харкова в 1957—1966 рр.
 2. Вергунов В.А.   Німецька сільськогосподарська книга для становлення та розвитку галузевого дослідництва в Україні: факти, події, особистості
 3. Власов В.І.   Глобалізація і постіндустріальна економіка
 4. Дерлеменко В.В.   Основні напрями діяльності педагогічних вузів України у 70-х роках минулого століття
 5. Задорожна І.С.   З історії дослідження малопоширених кормових культур в Україні
 6. Кизименко І.О.   Історіографія формування політичних партій України
 7. Колодка І.Л.   Видатний вчений у галузі вітчизняного сільськогосподарського машинознавства В.С. Крамаров (1906—1987)
 8. Коцур Г.Г.   Петро Калнишевський: штрихи до портрета
 9. Куйбіда В.В.   Народні герпетоніми: становлення, класифікація, етимолого-семантичний аналіз
 10. Курбатська О.І.   Життєвий та творчий шлях члена-кореспондента ВАСГНІЛ Ф. Ф. Ейснера (1916—1986)
 11. Ожерельєва В.М.   П.В. Кучумов (1900—1961): життєвий і творчий шлях
 12. Писарська Н.В.   Діяльність конструкторів Харківського тракторного заводу зі створення спеціальної техніки
 13. Присяжнюк М.В.   До питання про розвиток українського тваринництва у 1920-і роки
 14. Свистович С.М.   Громадські об'єднання українського села у соціалістичній трансформації суспільно-політичної сфери УРСР 20-х — 30-х рр. ХХ ст.
 15. Сопіга М.О.   Професор С. П. Кулжинський (1880—1917) один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні
 16. Фирсов А.В.   Автомобили инженера Б.Г. Луцкого — лучшие в автомобилестроении конца XIX века
 17. Циганенко Л.Ф.   Предводителі дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.)

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2011