ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2011 — № 4


 1. Богуславська Ю.Ю., Богуславський Г.С.   Розвиток науки у Фінікії
 2. Бойко М.М.   Професор В.В. Колкунов (1866–1939) як представник наукової школи академіка ВУАН Є.П. Вотчала
 3. Галах В.В.   Наукова та педагогічна діяльність професора О.Г. Черняхівського в 1921-1929-х рр.
 4. Горбань Т.Ю.   Геополітичні ідеї академіка С. Рудницького (1877–1937): український контекст
 5. Гордовська О.К.   Науково-організаційна діяльність видатного ентомолога С. О. Мокржецького у період 1920-1936 рр.
 6. Коваленко Н.П.   Еволюція знань з вирощування кукурудзи у сівозмінах землеробства України
 7. Кривенко Ю.О.   Становлення О.В. Фоміна як особистості та науковця
 8. Кривопішин О.М.   Передумови будівництва й умови функціонування Бендеро-Галацької залізниці у другій половині ХІХ ст.
 9. Куйбіда В.В.   Історична реконструкція антропогенного впливу на природу за народними термінами
 10. Потапенко Я.О.   Міждисциплінарність як теоретико-методологічна основа історії тіла
 11. Присяжнюк М.В.   Перша сесія Науково-консультаційної ради Наркомзему УСРР (квітень 1928 р.) про стан та проблеми розвитку тваринництва в Україні
 12. Сардак М.О.   Носівська селекційно-дослідна станція. 100 років творчого шляху
 13. Срібна М.А.   Підпільний Український червоний хрест у загонах Української повстанської армії в роки Другої світової війни
 14. Флюгерт А.П.   Формування А.Л. Андржійовського (1785-1868) як науковця в галузі природничих наук
 15. Чернов Б.О.   Теоретико-методологічні основи становлення шкільного курсу дидактики географії
 16. Шелепов В.В.   Еволюція наукових підходів щодо центрів походження культурних рослин: історіографія проблеми
 17. Якуба В.В.   Науково-педагогічна діяльність професора М. М. Новикова (1933-2007)
 18. Мусієнко М.М.   Академік Андрій Михайлович Гродзинський (1926-1988) - основоположник сучасної алелопатії

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2011