ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 червня 2017 р. (протокол № 6)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва вантажних автомобілів на Кременчуцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть

https://doi.org/
Бей Н.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-40
2 Евристичний потенціал методу контент-аналізу в дослідженнях з історії науки й техніки

https://doi.org/
Бородай І.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 41-53
3 About the making technology of ceramic in Ancient and Medieval times in Djalilabad

https://doi.org/
Karimova K.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 54-60
  Історія України        
4 Історичні аспекти розвитку української культури у другій половині XIX – на початку XXстоліть

https://doi.org/
Клапчук C.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 61-75
5 Cимволіка клейнодів: історична ретроспектива

https://doi.org/
Куйбіда В.В., Шаповал Л.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 76-96
6 Місце і роль опублікованих документів і матеріалів у дослідженні питань «Українці в роки Першої Світової Війни»

https://doi.org/
Лозинський А.Ф.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 97-109
7 Соціально-економічні та політичні передумови становлення промислового птахівництва в УРСР (1953–1964)

https://doi.org/
Мельник В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 110-129
  Історія науки й техніки        
8 Вінницька (Подільська) філія Сільськогосподарського наукового комітету України: перша спроба координації дослідницької діяльності на периферії

https://doi.org/
Грищенко Т.Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 130-150
9 Науково-педагогічна та організаційна діяльність видатного вітчизняного будівельного механіка М.М. Філоненка-Бородича (1885–1962рр.)

https://doi.org/
Салата Г.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 151-167
10 Науково-дослідна робота Київського агрономічного товариства через призму діяльності комісії з вивчення господарств Південно-Західного краю

https://doi.org/
Таранцова Т.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 168-182
11 Періодизація природничої музеології у контексті історії природознавства Європи

https://doi.org/
Червоненко О.В., Кепін Д.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 183-202
12 Розвиток селекційної науки в скотарстві УСРР/УРСР в 30–80-ті роки ХХ ст.

https://doi.org/
Шульга В.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 203-218
  До 100-річчя Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки НААН        
13 Здобутки сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН з розвитку аграрної справи в Україні

https://doi.org/
Коваленко Н.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 219-246
14 Репрезентація «Календаря знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України»

https://doi.org/
Лазарєва В.Т.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 247-263
15 Енциклопедії у «Фонді видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики» Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

https://doi.org/
Бондур Т.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 264-276
  Анонси, рецензії, події        
16 Видання М.П. Щеглова «Господарська ботаніка, що містить у собі описи і зображення корисних і шкідливих для людини рослин, які вживаються в їжу людини, лугові і технологічні рослини» у «фонді видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики» Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки НААН

https://doi.org/
Бондур Т.О.
Сторінки: 277-280
17 Перший том «Великої української енциклопедії» вже надійшов до ННСГБ НААН

https://doi.org/
Коломієць Н.Д.
Сторінки: 281-284
18 Рецензія на монографію Щебетюк Н.Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х –30-і рр. ХХ ст./НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки; наук. ред. академік НААН В.А.Вергунов. Київ, 2017. 380 с.

https://doi.org/
Курок О.І.
Сторінки: 285-287
19 Провідний учений України у галузі історії, науки й техніки –професор Олег Ярославович Пилипчук

https://doi.org/
Скляр В.М.
Сторінки: 288-293

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017