ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 червня 2017 р. (протокол № 6)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Бей Н. О.  Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва вантажних автомобілів на Кременчуцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть  
2 Бородай І. С.  Евристичний потенціал методу контент-аналізу в дослідженнях з історії науки й техніки  
3 Карімова К. А.  Про технологію виготовлення кераміки в Стародавню і Середньовічну добу в Джалилабаді  
  Історія України      
4 Клапчук C. М.  Історичні аспекти розвитку української культури у другій половині XIX – на початку XX століть  
5 Куйбіда В.В., Шаповал Л.В.  Символіка клейнодів: історична ретроспектива  
6 Лозинський А. Ф.  Місце і роль опублікованих документів і матеріалів у дослідженні питань «Українці в роки Першої Світової Війни»  
7 Мельник В. В.  Соціально-економічні та політичні передумови становлення промислового птахівництва в УРСР (1953–1964)  
  Історія науки й техніки      
8 Грищенко Т. Р.  Вінницька (Подільська) філія Сільськогосподарського наукового комітету України: перша спроба координації дослідницької діяльності на периферії  
9 Салата Г. В.  Науково-педагогічна та організаційна діяльність видатного вітчизняного будівельного механіка М.М. Філоненка-Бородича (1885–1962 рр.)  
10 Таранцова Т. О.  Науково-дослідна робота Київського агрономічного товариства через призму діяльності комісії з вивчення господарств Південно-Західного краю  
11 Червоненко О. В., Кепін Д. В.  Періодизація природничої музеології у контексті історії природознавства Європи.  
12 Шульга В. П.  Розвиток селекційної науки в скотарстві УСРР/УРСР в 30–80-ті роки ХХ ст.  
  До 100-річчя Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки НААН      
13 Коваленко Н. П.  Здобутки сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН з розвитку аграрної справи в Україні  
14 Лазарєва В. Т.  Репрезентація «Календаря знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України»  
15 Бондур Т. О.  Енциклопедії у «Фонді видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики» Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН  
  Анонси, рецензії, події      
16 Бондур Т. О.  Видання М. П. Щеглова «Господарська ботаніка, що містить у собі описи і зображення корисних і шкідливих для людини рослин, які вживаються в їжу людини, лугові і технологічні рослини» у «фонді видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики» Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки НААН  
17 Коломієць Н. Д.  Перший том «Великої української енциклопедії» вже надійшов до ННСГБ НААН  
18 Курок О. І.  Рецензія на монографію Щебетюк Н.Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – 30-і рр. ХХ ст. / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. академік НААН В.А. Вергунов. Київ, 2017. 380 с.  
19 Скляр В. М.  Провідний учений України у галузі історії, науки й техніки – професор Олег Ярославович Пилипчук  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017