ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2016 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 25 листопада 2016 р. (протокол № 14)


  Зміст  
1 Апостол М. В.  Концепція розбудови галузі вітчизняного спеціалізованого м’ясного скотарства в науковій спадщині академіка М. В. Зубця  
2 Бєлова О. І.  Національний досвід функціонування дорадчих служб та законодавче врегулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності  
3 Варивода К. С.  Дослідження біоелектричних явищ головного мозку у науковому доробку академіка В.Я. Данилевського  
4 Вергунов В. А.  Науково-організаційна діяльність професора С. Л. Франкфурта зі становлення та розвитку Київського агрономічного товариства у 1909–1918 рр.  
5 Герук С. М., Сукманюк О. М.  Фундатор металургії зварювання М. Г. Славянов  
6 Голова В. В.  Співпраця професора Харківського технологічного інституту О.П. Лідова з видавництвом енциклопедичного видання Брокгауза та Ефрона  
7 Демуз І. О.  «Фізик і лірик»: невідомий Петро Стебницький  
8 Коцур Н. І.  Наукові пошуки засобів специфічної профілактики інфекційних захворювань у дослідженнях київських учених-лікарів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)  
9 Лютик Т. В.  Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу  
10 Мазуренко Т. І.  Функціонування Відділу сільськогосподарських наук при Академії наук УРСР (1945–1956)  
11 Пилипчук О. О.  Роль загального статуту імператорських університетів 1863 р. у розвитку наукової юриспруденції  
12 Пинда Л. А.  Історико-книгознавчі та історіографічні аспекти наукових досліджень в НБ ЛНАУ  
13 Повисша М. А.  Участь М.Л. Щукіна у будівництві унікального магістрального гасопроводу Баку–Батумі (1897–1907 рр.)  
14 Поєдинок М. С.  Вивчення економіки сільського господарства земськими статистиками губерній сучасної території України (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.)  
15 Cоколов В. Ю.  Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921)  
16 Супіханов Б. К.  Погляди російських вчених щодо геоекономіки  
17 Товкун Л. П.  Питання гігієни праці в роботі українських з’їздів промислових лікарів у 1936 р. і 1940 р.  
18 Шелепов В. В.  Сільське господарство і агрокультура Російської імперії другого тисячоліття  
19 Шульга В. П.  Наукова школа професора М. А. Кравченка: напрями діяльності та здобутки  
  Події      
  Вшанування пам'яті видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні –С.Л. Франкфурта (до 150-річчя від дня народження)  
  Некрологи      
  Некролог Горбаня Юрія Андрійовича: колеги сумують  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2016