ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2012 — № 2


 1. Бородін С.В., Митько В.С., Піменов І.Г., Юрчак Е.В.   Маркетинг бібліотечної діяльності: з досвіду роботи ДНСГБ НААН (1992-2012)
 2. Вергунова І.М.   Методи математичної статистики в агрономічній освіті України початку ХХ ст.
 3. Воробьева Н.Н.   Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко
 4. Глазунов Г.О., Пашківська О.А.   Нарком землеробства України Л. Л. Паперний (1896-1938): невідомі сторінки з життя та діяльності
 5. Горбань Ю.А.   Теорія сімейно-трудового селянського господарства в науковій спадщині О. В. Чаянова
 6. Зленко В.А.   Варианты социального регулирования в Европе: опыт конца 80-х - начала 90-х годов ХХ в.
 7. Іваницька Л.В.   Становлення вітчизняної напівпровідникової технології: ідеологічний аспект недооцінки наукового напряму
 8. Красікова О.Ю.   Науково-педагогічна діяльність професора В. І. Крокоса в освітніх закладах Одеси (1912-1927)
 9. Кривопишин О.М.   Проблеми екологічного оздоровлення Південно-Західної залізниці
 10. Куйбіда В.В.   Становлення та характеристика народних фізико-хімічних термінів
 11. Кухта Л.К., Луговський О.Г.   Теріолог професор Сокур Іван Тарасович (17.07.1908-03.11.1994)
 12. Кушлакова Н.М.   Професор Юхим Лук'янович Зубашев: харківський період життєдіяльності (1886-1900)
 13. Лісковець С.М.   Педагогічна та науково-публіцистична діяльність Якова Пилипа Кулика (1793-1863)
 14. Лупаренко Г.В.   Діяльність професора Л. П. Крамаренка в Київському політехнічному інституті (1922-1930)
 15. Оніпко Т.В.   Забуті імена співвітчизників: економіст і дослідник кооперації Олександр Билимович
 16. Пекарєв І.М.   Основні напрямки зовнішньої політики Болгарії в діяльності уряду А.Стамболійського (1919-1920)
 17. Пильтяй О.М.   Становлення та розвиток професійної орієнтації особистості: світовий контекст
 18. Усенко В.О.   Вплив Харківської сільськогосподарської дослідної станції на розвиток наукової селекції кукурудзи в Україні
 19. Черниш О.О.   Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна: перші роки діяльності
 20. Ященко О.П.   Проблема економіки природокористування у працях В. М. Трегобчука: погляд із сьогодення

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2012